ŠKOLENIE PRE MEDZINÁRODNÝ STYK


___________________

OBSAH
___________________ PRÍKLAD ZABEZPEČENEJ OPERÁCIE CEZ PLATBU DOKUMENTÁRNYM AKREDITÍVOM

 A- VYHLADAJTE FINANCOVANIE VAŠICH PROJEKTOV VÝVOZU
    A-1- Orgány a inštitúcie lokalizované na Slovensku
    A-2- Orgány a inštitúcie lokalizované v Európe a vo svete

 B- DOPRAVIŤ: LOGISTIKA DOPRAVENIA
    B-1- Doprava: všetky typy prepravy, zmluvy a charakteristika
    B-2- Colný úrad: všetky aspekty spojené s colnicou a preclením tovaru
    B-3- Poistenie: Poistenie prepravy vášho tovaru
    B-4- Balenie: nezanedbatelný prvok
    B-5- Skladovanie: riešenie problému ceny
    B-6- Incoterms: nástroj logistiky

 C- CHRÁNIŤ SA: PRÁVNY A LEGISLATÍVNY RÁMEC
    C-1- Inštitúcie a ich úlohy
    C-2- Zákony a medzinárodné dohovory
    C-3- Rôzne zmluvy a ich charakteristiky a doložky
    C-4- Inovácia: prvok duševnej ochrany pre medzinárodný styk
    C-5- Faktúry: zmluvná dohoda
    C-5- Incoterms: nástroj právnej ochrany

 D- PLATBY: OBAVY VÝVOZCOV
    D-1- Techniky platby
    D-2- Nástroje platby
    D-3- Devíza: dôležitý prvok v zmluvách
    D-4- Vymáhanie pohladávok a neúhrad
    D-5- DPH: dač z pridanej hodnoty
    D-6- Iné nástroje

 E- ROBIŤ NÁBOR: NÁBOR INTERNÝCH A EXTERNÝCH KOMPETENCII

Esandis vám priamo ponúka bezplatný priestor nástrojov a školení pre medzinárodný styk a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činiteľa ako pre export tak aj pre import. Naším cieľom je urobiť medzinárodný obchod zrozumiteľným pre čo najviac ľudí. Srdcom nášho oboru je nájsť vám partnerov v Európe prostredníctvom našej platformy. Školenie, ktoré vám ponúkame, vám umožní stať sa sebestačným v obchode vrámci Spoločenstva.

A - FINANCOVAŤ : Financovanie v medzinárodnom styku

Každý krok v medzinárodnom styku, od počiatku, si vyžaduje jeho financovanie. V tom zmysle je rozvážne myslieť na "finančnú pomoc". Ponúkame vám tu spoznať niekoľko zo slovenských alebo zahraničných inštitúcii, ktoré vám finančne pomôžu, poskytnú poradenstvo pri vytváraní alebo pre logistiku.

B - PREPRAVA : Logistika prepravy

Spomenieme tuná uskladňovanie, balenie, poistenie ako aj trasu prepráv tovaru. Medzinárodné transakcie umožňujú tovaru prechádzať európskymi hranicami, a my teda kompletným spôsobom spomenieme všetky aspekty pre colné formality. Následne vám ponúkneme spoznať špecifiká spojené s dopravou, legislatívou a ich charakteristiky. Budeme vás tiež viesť pri vašom výbere incotermu formou školení a poradenstva alebo prostredníctvom nášho nástroja pomoci, až po vaše rozhodnutie.

C - CHRÁNIŤ SA : Právna ochrana v medzinárodnom styku

Tak ako aj slovenská transakcia, tak aj medzinárodná transakcia musí byť sprevádzaná ochranou pred nezaplatením,zmluvami. V tejto perspektíve vám ponúkame úplný pohľad na rozdielné formy ochrany pri exporte. A nezabudneme zaradiť do tohoto zoznamu nevyhnutných ochrán aj duševnú ochranu pri medzinárodnom styku.

D - VYPLATENIE : Platba export

Cieľom každej spoločnosti nie je len vytváranie faktúr ale byť hlavne vyplatený. Dávame vám k dispozícii kompletný priestor pre školenia na všetky nástroje a techniky platenia pre medzinárodný styk. S ich výhodami a nevýhodami

E - NÁBOR : Nábor externých schopností

Esandis vám ponúka bezplatný priestor nástrojov pre export a import, a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činiteľa. Školenie export, ktoré ponúkame vám umožní " do-it-yourself"/ urobiť to sám/. V tejto perspektíve orientujeme spoločnosti v ich výbere kompetencií pre medzinárodný styk