B-5- SKLADOVANIE, DOLEŽITÝ KOMPONENT LOGISTIKY PREPRAVY



Akonáhle je typ prepravy určený pozemná doprava, lodná doprava, letecká doprava, železničná doprava alebo multimodálna doprava, tovar prichádza na miesto dovozu. Či ste dovozca alebo vývozca, budete musieť znovu rozdeliť tovar svojmu alebo svojim konečným príjemcom.

Ak je tento tovar zložený z konečných produktov, musí prísť na policiach. V prípade produktov, ktoré čakajú na zmontovanie alebo transformáciu, musia počkať pokým budú zmontované alebo integrované. Ale pre všetky prípady, je potrebné mať miesto logistiky, ktoré umožní organizovať ďalšiu distribúciu. Je to miesto skladovania, sklad.

5-1 - Skladovanie je dôležitou stránkou logistiky prepravy

Potreba ovládania obchodného toku, výroby a distribúcie, je čoraz viac dôležitejšia. Skladovanie sa stáva dôležitou stránkou logistiky prepravy v medzinárodnom styku.

Politici už oddávna uprednostňovali dovoz tovaru z krajín s nízkymi nákladmi.

Aj keď výsledok bol na krátky čas zaujimavý, tieto šetrenia pri nákupe produktov sú dnes nahradené, aj keď v menšej miere, vyššími nákladmi kvôli skladovaniu.

Esandis uprednostňujeeurópske nákupy, pretože sa domnieva, že je tvorcom bohatstva a zamestnanosti.

5-2 - Miesto skladovania

Bude treba nájsť najvhodnejšie miesto skladovania. Skladovanie sa môže konať na viacero miestach, u výrobcu v mene dovozcu, alebo priamo u dovozcu. Dovozca môže vybrať umiestnenie a uskladnenie svojho tovaru v neutrálnej zóne,alebo sklad pod colným dohladom (riadený štátom alebo súkromnou spoločnosťou) pre transformáciu alebo otvorenie pred ďalším znovuexportovaním.

Treba vedieť, že niektorí špeditéri môžu dnes zaistiť logistiku prepravy. Ich oddelenia pokrývajú nielen odbor zoskupovania alebo rozdelovania, s alebo bez EDI (EDI je počítačový systém spravujúci objednávky).

5-3 - Skladovanie a faktory rozhodovania

Je potrebné upresniť množstvo k uskladneniu v sklade alebo v akej forme majú byť uskladnené. Aký typ balenia je najvhodnejší a aký Incoterms použiť.

Frekvencia doručenia je ďalším faktorom pri rozhodovaní výberu typu skladovania. Pretože v dnešnej dobe sa výroba produktov robí viac a viac v nízkom režime toku. Je vhodné preto určiť množstvo vhodné na prepravu a taktiež upresniť frekvenciu doručenia.

Dať si doručiť menej často zahŕňa objemnejšie skladovanie, ale umožňuje ušetriť pri nákupe tovaru.

Požiadavka na tovar, ktorý má byť uskladnený, bude mať vplyv na výber prepravy. Ak vám vaša požiadavka umožňuje objednať celý kontajner, jeho cena bude nižšia. Využite námornú dopravu (pre velké množstvá, ak je logistika dobre zorganizovaná) radšej ako leteckú a umožní vám to ušetriť.

V každom z týchto prípadov, pre každý výber, náklady uskladnenia sa odrazia na cene tovaru tak ako aj cena dopravy, náklady spojené s poistením, s priestormi, a potrebami pre údržbu.