PLATFORMA SKONTAKTOVANIAnotre equipe d'expert et consultant export ou de consultant import Na našej platforme môžete bezplatne zadať vaše špecifikácie.
Konzultujte žiadosti.
Zaregistrujte sa! Je to bez záväzkov! a bezplatne!
(* Všetky špecifikácie sú pred zverejnením preverené a potvrdené)

 Tu vyhľadajte klientov, zástupcov, distribútorov v Európe

Sourcing, to je konzultovat a nájst obchodného zástupcu, distribútora podľa vašich potrieb. Esandis vám ponúka vyhľadávat v konkurencných spolocnostiach Európy, aby ste mohli nájst najlepšieho obch. zástupcu, distribútora alebo partnera v Európe.
Platforma: je to odpovedat na požiadavky o produktoch vyrobených európskymi spolocnostami, je to nájst európskych klientov.

 Vyhľadajte a nájdite dodávateľov a subdodávateľov v Európe.

Sourcing, je to konzultovat a nájst partnerov, dodávateľov, subdodávateľov v súlade s vašimi potrebami. Sourcing, znamená spustit vyhľadávanie ponúk v Európe z východu a zo západu.


Požiadajte o prihlasovacie údaje
Podajte bezplatne vašu prvú požiadavku
Prihlásení: pristúpte k všetkým našim produktom
Prihlásení: Zadajte vašu prvú ponuku