A - FINANCOVANIE VAŠICH OPERÁCII V MEDZINÁRODNOM STYKU


___________________

OBSAH
___________________ PRÍKLAD ZABEZPEČENEJ OPERÁCIE CEZ PLATBU DOKUMENTÁRNYM AKREDITÍVOM

 A- VYHLADAJTE FINANCOVANIE VAŠICH PROJEKTOV VÝVOZU
    A-1- Orgány a inštitúcie lokalizované na Slovensku
    A-2- Orgány a inštitúcie lokalizované v Európe a vo svete

 B- DOPRAVIŤ: LOGISTIKA DOPRAVENIA
    B-1- Doprava: všetky typy prepravy, zmluvy a charakteristika
    B-2- Colný úrad: všetky aspekty spojené s colnicou a preclením tovaru
    B-3- Poistenie: Poistenie prepravy vášho tovaru
    B-4- Balenie: nezanedbatelný prvok
    B-5- Skladovanie: riešenie problému ceny
    B-6- Incoterms: nástroj logistiky

 C- CHRÁNIŤ SA: PRÁVNY A LEGISLATÍVNY RÁMEC
    C-1- Inštitúcie a ich úlohy
    C-2- Zákony a medzinárodné dohovory
    C-3- Rôzne zmluvy a ich charakteristiky a doložky
    C-4- Inovácia: prvok duševnej ochrany pre medzinárodný styk
    C-5- Faktúry: zmluvná dohoda
    C-5- Incoterms: nástroj právnej ochrany

 D- PLATBY: OBAVY VÝVOZCOV
    D-1- Techniky platby
    D-2- Nástroje platby
    D-3- Devíza: dôležitý prvok v zmluvách
    D-4- Vymáhanie pohladávok a neúhrad
    D-5- DPH: dač z pridanej hodnoty
    D-6- Iné nástroje

 E- ROBIŤ NÁBOR: NÁBOR INTERNÝCH A EXTERNÝCH KOMPETENCII

Počas jedného z krokov exportu, treba myslieť na "finančnú pomoc". Totiž, jedným z cielov našich politikov je zvyšovať výrobu v našom priemyselnom odvetví.Najlepším spôsobom ako dosiahnúť tento ciel´ je uprednostňovať exportovanie.Mnohé inštitúcie si preto vytvorili podpory pre rozvoj formou pomoci financovaniu.

V dnešnej dobe je mnoho slovenských inštitúcii, ktoré vytvorili akčný plán na pomoc malým a stredne velkým firmám a živnostníkom pri ich vstupe do medzinárodnej sféry.Niektoré regióny vytvorili napríklad bezcolné pásmo a iné zase, skromnejšie, vytvorili záruky, dotácie, splatné pôžičky alebo pomoc pri zamestnaní kádrov v exporte alebo tiež poradenstvo.
     
  Slovenské inštitúcie  
  Medzinárodné inštitúcie  


1 -  Slovenské inštitúcie

Slovenské orgány, ktorých poslaním je pomáhať spoločnostiam môžu byť inštitúcie ako aj súkromné organizácie.

2-   Medzinárodné inštitúcie

Medzinárodné orgány, čo sa ich týka , majú dvojité poslanie.Prvou je pomoc k ekonomickému a makroekonomickému vývoju rozvojových krajín a druhou je finančne podporiť projekty spoločností.Ich filozofiou je umožniť týmto krajinám si " sebe vystačiť".

Môžu teda zakročiť pri financovaní štúdii, či už financovanie štúdii predpracovania alebo či už realizovatelnosti.Môžu taktiež prispieť pomocou počas vytvárania projektu ako takého, alebo formou poradenstva a logistiky.

Tieto orgány majú svoje sídlo, ako na Slovensku, tak aj vo svete. Často ich nazývame tiež "tichým spoločníkom". Svetová banka je jedným z nich.