D-6- OSTATNE PLATENIA6-1- Platba na dobierku / COD

Táto technika dáva konečnému dopravcovi tovaru finančné sprostredkovatelské poverenie. Dopravca dodá tovar dovozcovi len za protiúhradu. Dopravca sa postará teda o vyúčtovanie v prospech svojho klienta vývozcu.

Platba na dobierku, z ang. COD (Cash On Delivery) má za poslanie byť technikou platenia s nízkymi nákladmi...

6-2- Výmenný obchod

Výmenný obchod( alebo výmena) je technika platby, ktorá umožňuje spojiť dve operácie predaja medzi dvoma rozdielnými spoločnosťami. Kaž predáva druhej nejaký produkt. Takže dva predaje, dve riziká. Stačí odrátať najmenší predaj od najväčšieho, aby sme dostali operáciu výmenného obchodu pre export a import. Výmenný obchod môžme nazvať i výmena...