B-3 - POISTENIE PREPRAVYMedzinárodná preprava je zvláštna tým, že má väčšie riziká ako vnútroštátna preprava. Preto sa musí spoločnosť chrániť pred újmami podpísaním zmluvy na všetky udalosti počas export a import transakcie. My sa budeme tuná zaoberať len zmluvami týkajúcimi sa prepravy tovaru.

Môžeme rozlíšiť viacere typy poistení a to podla použitého typu prepravy poistenie pre leteckú dopravu, poistenie pre lodnú dopravu a poistenie pre pozemnú dopravu.

3-1- Poistenie dopravy v prípade poškodenia

Totiž, stáva sa,že zabalenie pre export a import je nedostatočné a tovar sa poškodí. Odporúča sa preto, ochrániť sa pred týmyto nepríjemnosťami podpísaním poistnej zmluvy. Je to na špedícii, aby svojmu klientovi poradila.

Je potrebné rozlíšiť poistenie Ad valorem ( podla hodnoty tovaru) a poistenie zodpovednosti.

3-2- Poistenie dopravy a zodpovednosť

Je jasné, že zodpovedný za dopravu bude zodpovedný za škody, či už v prípade prepravy špedíciou alebo obstarávatelom prepravy. Je potrebné, aby bol tovar dobre zabalený,a aby sa vyhlo tomu, že prepravca použije "chyba balenia".

3-3- Poistenie prepravy a limit zodpovednosti

Prepravca sa taktiež môže právne odvolávať na zbavenie zodpovednosti, v prípade vyššej moci, napríklad, a použiť tak svoje vlastné dohovory. Naviac treba vedieť, že zodpovednosť je predsa len limitovaná na určitú hodnotu.

3-4- Poistenie prepravy a postupy

Pri medzinárodných transakciách sa uprednostňuje, hlave ak ide o prvý krát alebo prvú operáciu:

  • identifikovať čo robiť v prípade škody,
  • poznať postupy v prípade škôd,
  • predvídať náklady,
  • nezabudnúť zabezpečiť si všetky poistné dokumenty,
  • poznať možnosti spísania výhrad,
  • poznať obsiahnutie nepoistenia a jej povinnosti,
  • a nakoniec vedieť, čo robiť v prípade nepodpísania poistnej prepravnej zmluvy.