OBCHOD V RÁMCI SPOLOČENSTVAŠpecializáciou spoločnosti Esandis je vyhladávanie partnerov v Európe. Tým, že už neexistuje bariéra hraníc, zdá sa teda evidentné, že európsky trh sa stáva trhom zajtrajška. Od 1. januára 1993 colné a daňové formality vymyzli v rámci obchodu Spoločenstva. Jednotným podpisom členmi EU (vedenie EU) bola táto dohoda ratifikovaná. Vytvorila tým jednotný trh postavený na volnom obehu tovaru bez cla (okrem niektorých produktov).

Dva problémy pretrvávajú ale stále, prvým je , ktoré dokumenty treba odovzdať úradom a druhým, komu má byť DPH zaplatené?

1- Obchod v rámci Spoločenstva, colné prehlásenia, a colné dokumenty

Treba poznamenať, že potrebné dokumenty už nie sú tie isté, niektoré sa zrušili, niektoré vytvorili, JAD (Jednotné Administratívne Dokumenty) je toho príkladom. Totiž, colné dokumenty JAD (Jednotné Administratívne Dokumenty) a JAD -T2 už nie sú potrebné. Faktúra, ako taká, už taktiež nemá to isté použitie, dnes už je to iba dokument slúžiaci pre účtovníctvo. Pozor, dokument JAD T1 ale môže byť potrebný.

Medzi ďalšie dokumenty, ktoré tu môžme  menovať patria colné dokumenty ako sú  certifikát obehu EUR1 alebo certifikát obehu EUR2 alebo aj certifikát pôvodu. Môžme mať rovnako prípad EXS (Exit Summary declaration), nová deklarácia výstupu alebo ENS (Entry Summary declaration), deklarácia vstupu, ktoré sú súčasťou nových európskych procedúr ECS (Export Control System).

2-  Obeh tovaru v EU a DPH

DPH (Daň z Pridanej Hodnoty) je a zostáva dôležitým problémom v obchodnom obehu v medzinárodnom rámci. Môže byť vymáhatelná, ako napr. DPH za služby alebo spravovanie. Táto DPH, môže byť predmetom nadmerného odpočtu DPH. Čo sa týka vyplatenia DPH zo zahraničia, spoločnosť musí požiadať krajinu, kde uskutočnila svoju transakciu.