Príklad zabezpečenej operácie cez dokumentárny akreditív (strana 1/2)Platba a finančné vyrovnanie exportu a importu je jednou z prvých obáv exportných a importných spoločností. Obchodovať je dôležité, byť vyplatený je podstatné. Esandis vám ponúka bezplatný priestor pre export a import a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činiteľa. Našim cieľom je umožniť vám pochopiť dôležitosť fázy platenia medzinárodnej transakcie.


Vývozca

 

Sourcing

 
 

Nástroje

 

Ilitrad

Dovozca
 

Vyhotovenie obchodnej zmluvy

 

1- Zmluva

 

Vyjednávanie obchodnej zmluvy

2- Poslanie žiadosti

Vyhotovenie žiadosti o otvorenie dokumentárneho akreditívu

3- Preposlanie žiadosti

Banka dovozcu prehodnotí žiadosť

4- Oznámenie akreditíva

   Banka vývozcu prehodnotí dokumentárny akreditív

Príprava tovaru vývozcom

5- Odoslanie tovaru

Prepravca preberie tovar

 

 

Vývozca príjme dokumenty a prepošle ich

6-1- Dokumenty súvisiace s prevozom

6-2-Iné dokumenty: osvedčenie o previerke, prevádzke, pôvode, poistenia (ak pokryté predajcom)

Tu pristúpte k pokračovaniu zabezpečenej obchodnej operácie (nasledujúca strana)