Prvá platforma, ktorá združuje priemyselné spoločnosti v Európe. Tím poradcov špecializovaných na import a export vás bude sprevádzať počas celej vašej návštevy . ILITRAD Náš prekladač vám umožní komunikovať vo vašom jazyku
  -

Nájdite si vašich dodávateľov v e-zdrojoch

  -

Nájdite si vašich sprostredkovateľov, klientov, distribútorov.

         
 

  Priestor privilégium Bezplatná zóna
 

  Priestor pre verejnost
Metalurgia, práca s oceľou
Prvá transformácia ocele, železných a neželezných výrobkov, tavenie...
Spracovanie surových kovov
Sústruženie, kotlárstvo, všeobecné strojárstvo, výroba plechu, práca s kovom
Výroba priemyselného  zariadenia
Strojníctvo, stroje pre všeobecné alebo špecifické použitie, obrábacie stroje  
Výroba elektrických prístrojov
elektrotechnické prístroje na elektrické rozvody a kontrolu
Výroba elektrónových materiálov
Komponenty a nástroje na meranie
a kontrolu

  


  Bezplatné prihlásenie
 
     Kliknite tu v prípade problémov


I     Anglicko     I    Česká Republika     I     Francúzsko     I    Polsko    I     Rumunsko     I    Slovensko     I    Španielsko    I   Taliansko    I   

Nastroje

I  

Priestor školenia pre export a import dostupný pre všetkých a bezplatne

  I  ILITRAD : INOVAČNÉ RIEŠENIE :

Komunikovat v slovencine s dalším úcastníkom v Európe

  I

 

I Kontaktujte nás I Copyright © 2001 2017I