C-2- Predpisy a dohovory

    Dohovory o preprave  
           
  Brusel Dohovory o lodnej preprave    
  Hamburg Dohovory o lodnej preprave    
  Ženeva Dohovor o cestnej preprave( CMR)    
  Varšava Dohovor o leteckej preprave    
  Bern Dohovor o preprave tovaru železničnou dopravou (COTIF)      
  Dohovory o technikách platenia
  UCP 5OO Pravidlá pre dokumentárne akreditíva    
  UCP 600 Pravidlá pre dokumentárne akreditíva    
  Otawské pravidlá Pravidlá faktoringu    
           
  O zmluvách  
           
  Viedenský dohovor 1969 Dohovory o obchodnom práve    
  Viedenský dohovor z 1980 CVIM Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru    
  Rímsky dohovor Rímsky dohovor z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky