B-4 - Balenie vášho tovaru: nástroj ochranyPočas prevozu, tovar prechádza z rúk do rúk a z prepravy do prepravy. Každá manipulácia je rizikom poškodenia. Je potrebné teda tovar určený na prepravu zabaliť podla rizík, podla spôsobu prepravy, podla typu prevážaného tovaru a krajiny doručenia.

Na začiatok treba prispôsobiť balenie podla výberu typu dopravy: lodná doprava, pozemná doprava, letecká doprava, železničná doprava, kombinovaná doprava, transport kontajnermi. Pri preprave, kde predpreprava a následný typ a spôsob prepravy sú potrebné , riziká poškodenia sú ovela vyššie.

Bude taktiež vhodné myslieť na zvýšené náklady pri balení ako napr. balenie tovaru do krabíc alebo debien.

4-1 - Riziká a zodpovednosť

Vo všeobecnosti je to vývozca, ktorý balí tovar a platí jeho náklady. Avšak, ak ste dovozca, bude vhodné, ak si chcete vybrať najvhodnejšie balenie, poradiť sa u vášho vývozcu, ktorý najlepšie pozná možné riziká na tovare. Dopravca, ktorý vo všeobecnosti najlepšie pozná riziká spojené s krajinou dovozu môže byť taktiež vhodným poradcom.

Doporučuje sa preto , aby vývozca balil tovar. Vývozca si môže tieto zvýšené náklady pri balení prirátať k predajnej cene tovaru. V závislosti od typu spoločnosti zodpovednej za zabalenie, dovozca alebo vývozca, môžeme vymazať niektoré Incoterms. Jednako, vo väčšine Incoterms, je to vývozca, ktorý sa stará o balenia a jeho náklady.

4-2 - Balenie a poistenie

Balenie nie je vždy dostačujúce, aby ochránilo tovar pred poškodením (prekladaním: prechod z jedného typu prepravy na iný). Vývozca alebo dovozca by mal predvídať poistenie dopravy s ohladom na jeho riziká, hlavne ak nechce byť predmetom chyba balenia v prípade škody. či

4-3 - Spôsoby balenia

Podla toho či je tovar prevážaný ako volne uložený alebo zabalený, treba sa postarat, hlavne pre druhý typ prepravy, o správny výber paliet. Môžu byť drevené, kovové alebo plastové.Najčastejšie sa z dôvodu ceny vyberajú drevené.

4-4 - Normy

Existujú totiž na tieto drevené balenia normy a predpisy, ktoré by sa nemali zabudnúť konzultovať

4-5 - Balenie a rezervy prepravy

Totiž, obal tovaru je tým zvláštny, že ak sa poškodí, poškodí sa tým aj tovar. Akonáhle obdržíte svoj tovar, treba preveriť jeho balenie a prípadne urobiť písomnú výhradu.