D-1- TECHNIKY PLATENIAPlatba export import je jednou z prvých obáv spoločností zaoberajúcich sa exportom a importom. Obchod je dôležitý, byť vyplatený je podstatné. Esandis vám ponúka bezplatný nástroj pre export a import a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činitela. Našim cielom je vám umožniť pochopiť dôležitosť zložky platenia pri medzinárodných transakciách.

Pladbu medzinárodnej operácie môžeme rozdeliť na dve časti: prvá, techniky platenia a druhá nástroje platenia.

1-1- Techniky platenia: špecifikácie a definícia

Techniky platenia začleňujú nástroje úhrady a umožňujú spoločnostiam zaistiť ich medzinárodné transakcie. Techniky platenia sú komplexné riešenia, ktoré zapoja do činnosti ako banku dovozcu tak i banku vývozcu. Tie sa stávajú garantmi správneho vykonania operácii, formou vyhotovenia dokumentov výmenou za pladbu. Lepšie než jednoduchá úhrada, techniky zaisťujú maximálnu bezpečnosť pre spoločnosť, ktorá ich používa.

Existencia vzdialenosti pri medzinárodných operáciach robí používanie jednoduchých nástrojov platenia nebezpečnejšími, aj keď sa to pre spoločnosť môže zdať menej nákladné na krátke obdobie.

1-2- Techniky platenia: nástroj financovania

Jednou z velkých výhod používania techník platenia spočíva v tom, že niektoré z nich, môžu byť použité ako nástroj financovania a to termínom úhrady, ktoré ponúkajú.