Zistite viac info

    

 

ILITRAD: INOVAČNÉ RIEŠENIE  Komunikovat v slovencine s dalším úcastníkom v Európe

ILITRAD : Prvý komunikačný program preklad a posielanie mailov prekladateľmi.
ILITRAD: Nový nástroj, ktorý ponúkame vám prinesie všetky chýbajuce jazykové kompetencie. Od skontaktovania sa, cez konzultáciu európskeho dodávateľa alebo distribútora, až po stretnutie
ILITRAD: vaša jazyková podpora počas celého roka.
ILITRAD: Je to voľba pracovať v slovenčine so všetkými výhodami.

  Výhody, ak hľadáte dodávateľov
  Je to možnosť konzultovať európskych dodávateľov, a následne s nimi komunikovať v slovenskom jazyku. Znamená to identifikovať malé spoločnosti, ktoré nemajú zväčša jazykové kompetencie vo svojom tíme.
   Výhody, ak hľadáte klientov alebo distribútorov
  Je to možnosť konzultovať európskych distribútorov, a následne s nimi komunikovať v slovenskom jazyku. Dáva to možnosť konzultovať malé spoločnosti, ktoré majú ale veľmi dobré miesto na ich trhu.