D-2- NASTROJE PLATENIAPlatba export alebo import je jednou z prvých obáv spoločnosti zaoberajúcich sa exportom a importom. Obchodovať je dôležité, byť vyplatený je podstatné.

Esandis vám ponúka bezplatný nástroj pre export a import a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činitela. Našim cielom je vám umožniť pochopiť dôležitosť zložky platenia pri medzinárodných transakciách.

2-1- Nástroje platenia a techniky platenia

Pladbu medzinárodnej operácie môžeme rozdeliť na dve časti:prvá,ktorú budeme volať "techniky platenia" a druhá,tú budeme volať "nástroje platenia". Nástroje platby pre export a import môžu byť na rozdiel od techník platenia použité samostatne. Obe sú konkretizáciou platby. Je ich mnoho a v rôznych formách, v počítačovej alebo tlačovej verzii. Úhrada Swift je toho príkladom.

2-2- Nástroje platby, ich výhody a nevýhody

Tuná vám ozrejmime všetky výhody a nevýhody každého nástroja platenia a ponúkneme vám vás orientovať pri vašom výbere.