B-1 - Názov: Medzinárodná prepravaJednou zo stránok dovozu a vývozu je, že tovar už necestuje len vnútroštátne, ale musí prejsť oceánmi a prejsť kontinentami.Operácia, ktorá bola na Slovensku jednoduchá sa môže rýchlo skomplikovať, ak sa dotýka takzvaných komplikovaných krajín, ako napr. krajín Afriky

1-1 -  Rôzne spôsoby prepravy

Slovenská spoločnosť, ktorá chce vyvážať alebo dovážať tovar, sa musí, predtým ako navrhne " cenu produktu" zaujímať o všetky aspekty súvisiace s postupmi logistickej prepravy.Môžeme rozlíšiť viacero rozdielných spôsobov prepravy:

Rôzne spôsoby prepravy
  Letecká doprava
  Namorna doprava
  Multimodálna doprava
  Pozemná doprava
  Železničná dopravaKaždá z týchto spôsobov prepravy sa môže urobiť ako skupinová preprava alebo ako kompletná preprava. Vývozca si môže taktiež vybrať prevoz kontajnermi. Nakoniec, dopravca môže taktiež byť tranzitným prepravcom.

1-2 - Preprava a zodpovednosť

Pri vašom výbere spôsobu prepravy, jedným z kritérii môže byť zodpovednosť dopravcu v prípade škody. Odškodnenie bude v súlade s prepravnou zmluvou a dohovormi(všeobecné podmienky predaja). V každom prípade, poistenie zohráva dôležitú úlohu.

1-3 - Preprava a náklady

Náklady prepravy sa odzrkadlia podla typu ponúknutej služby, vzdialenosti prepravy a časovej náročnosti prepravy. Cena prepravy sa stáva dôležitou časťou ceny produktu.

1-4 - Preprava a balenie

Pred ponúknutím ceny produktu, vývozná spoločnosť by mala určiť spôsob balenia, ktorý bude najlešie prispôsobený tovaru a destinácii. Náklady balenia sa môžu stať nie zanedbatelnou časťou. Dopravca bude mať za úlohu starostlivo dohliadnúť na prepravovaný tovar, korý je predmetom výhrad

1-5- Preprava a Incoterm

Logistika prepravy a Incoterm sú v medzinárodnom styku úzko späté. Vybrať Incoterm si vyžaduje určiť kto z dovozcu alebo vývozcu vyberie dopravcu a kto ho platí, kde sa budú robiť rizikové transakcie. Kto sa postará o preclenie tovaru a nakoniec kto zaplatí prekládku( nakladanie a vykladanie pri zmene jedného spôsobu prepravy na iný).

1-6 - Preprava nebezpečného tovaru

Pre prípad preprava nebezpečného tovaru, je potrebné priniesť špecifické potvrdenie, ktoré sa stávajú nevyhnutnými, pre nielen slovenské ale i medzinárodné predpisy.