C-5- Faktúry pre medzinárodný stykAby sa obchodná zmluva uskutočnila, treba, aby sa obe zmluvné strany dohodli. Záleží od obchodnej ponuky, všeobecných podmienkach predaja a akceptácie tejto dohody. Faktúry sú jej uskutočnením. Existuje viacero foriem faktúr: faktúra proforma, obchodná faktúra, colná faktúra a konzulárna faktúra. Každá z týchto faktúr má svoje charakteristiky a svoje zmluvné hodnoty.

5-1- Colná faktúra

Colná faktúra je zvláštna obchodná faktúra. Je to dokument, ktorý je, okrem iného, žiadaný Kanadou a krajinami Commonwealthu. Tieto dokumenty môžete získať na špecializovaných oddeleniach....

5-2- Konzulárna faktúra

Konzulárna faktúra je štátny dokument a môže byť uskutočnená jednoduchou obchodnou faktúrou, ktorá bude pridelujúcim konzulátom potvrdená a získa štatút konzulárnej faktúra....

5-3- Obchodná faktúra

Obchodná faktúra môže byť považovaná za jeden z nástrojov medzinárodných úhrad. Je adresovaná dovozcovi od vývozcu, a to po prvom zaslaní faktúry proforma, ktorá potvrdzuje zmluvný obsah....

5-4- Proforma faktúra

Umožňuje uskutočniť istým a definitívnym spôsobom rôzne návrhy, ktoré mohol vývozca urobiť dovozcovi počas ich vzájomných rokovaní. Je to istým spôsobom odhad rozpočtu....