D-3- MENA PRE VAŠE PLATBYS vytvorením jednotnej meny sa pravidlá zmenili. Jej prvý exemplár bol predstavený oficiálne po prvý krát Európskej rade v decembri 1996 Európskym menovým inštitútom. Až následne boli predstavené verejnosti. Zavedenie nových bankoviek Euro do obehu sa uskutočnilo až 1. januára 2002.

Ale, aby sa to všetko mohlo uskutočniť, bolo najskôr treba umiestnenie Európskeho menového inštitútu 1.anuára 1994. Jeho cielom bolo pripraviť vytvorenie tejto jednotnej meny a to zavedením európskeho systému centrálnych bánk.

Ten umožnil, 1.januára 1999, stanoviť konverzný kurz mien prvých jedenástich členských štátov, ktoré sa od začiatku zapojili do menovej únie. Ich cielom bolo zorganizovať jednotnú menovú politiku pod zodpovednosťou ECB( európskej centrálnej banky).

3-1- Mena vašich transakcii a ochrana

Ale nie všetky transakcie sú európske! Sú zvláštne tým, že pri ich operáciach nepoužívajú ako menu tú, ktorá je používaná vo vašej krajine. V tomto prípade, používanie meny inej ako je tá vaša spôsobí väčšie riziko a to riziko výmeny. Vývozca alebo dovozca bude teda musieť, hlavne ak sú obchodné toky dôležité, byť schopný odhadnúť výmenný kurz počas a pred danou operáciou.

Bude vám teda treba pre vašu operáciu vybrať valutu, ktorá vám umožní dostať sa do silnejšej pozície. Tým pádom, bude to váš spoluúčastník pri operácii, ktorý sa dostane do situácie rizika výmeny.

Slovenská spoločnosť, by mala, ak je to možné, v prípade rizika, vyjednať cenu vo svojej mene. V opačnom prípade, mala by sa zabezpečiť proti zvýšeniu konverzného kurzu vhodným poistením.

3-2- Dalšie techniky ochrany

Existujú viaceré spôsoby spravovania interného pokrytia rizík výmeny. Kompenzácia je jedna z nich. Je to technika, ktorá umožní zlúčiť dve bilaterálne operácie predaja. Bolo by tiež ešte možné jednoducho vložiť špecifické dodatky do vašej obchodnej zmluvy. Tie, sú ale, je pravda, ťažké vyjednávať.

Spoločnosť bude konečne môcť vybrať použitie inej techniky obrátiac sa na svoju banku. Tie ponúkajú totiž možnosti výmeny, termínové pokrytie a devízové pôžičky.