C-1- Dôležité inštitúcieMnoho inštitúcii môže zakročiť v medzinárodných právnych otázkach. SOO (svetová obchodná organizácia) je najdôležitejšia, ktorú môžeme menovať. Môžeme taktiež menovať MOO (medzinárodná obchodná komora) alebo ešte OSN s jeho CNUDCI.

Každá z týchto inštitúcii vytvorila zákony a dohovory a niektoré z nich majú rozhodcovský súd. Ich úlohou a poslaním je zasiahnúť v prípade sporu v obchodnom vzťahu medzi spoločnosťami.

1-1-1- GATT (Generals Agrement on Tariffs on Trade), Všeobecná dohoda o clách a obchode

GATT,Generals Agrement on tariffs on trade, je teda všeobecná dohoda o clách a obchode. Vznikla v r. 1947. Cielom dohôd GATT je zníženie colných poplatkov a ďalších prekážok v medzinárodnom obchode. Dohody GATT obsahujú nie viac a nie menej ako 37 článkov...

1-1-2- Medzinárodná obchodná komora

Medzinárodná obchodná komora MOK je medzinárodná organizácia, ne- vládna. Bola založená v roku 1920, má viac ako 6000 členov. Jej úlohou je organizovať pravidlá medzinárodného obchodu a mimo iného i Incoterms...

1-1-3- OSN, Organizácia spojených národov

OSN, Organizácia spojených národov, je medzinárodná organizácia, ktorej poslaním nie je spravovať obchodné problémy. Vzhladom na jej postavenie je ale dôležitou organizáciou čo sa týka vzťahov medzi krajinami tretieho sveta a vyspelými krajinami...

1-1-4- SOO, z ang. WTO: World Trade Organisation

SOO,(z ang. WTO: World Trade Organisation) je medzinárodná organizácia.Je to Svetová obchodná organizácia. Vznikla po Marake šskom dohovore 15.apríla 1994 a dohoda, ktorá z toho vyplynula bola podpísaná 125 ministrami zaujímajúcich a prítomných krajín, ukončený Uruguajským kolom. Jej úlohou je riešiť otázky súvisiace so svetovým obchodom, ako je to aj prehlásené v článku II tejto dohody...