ESANDIS
Prvá platforma európskych spoločností "Priemysel"
Ilitrad
Prvý nástroj lingvistického sprostredkovania.