B-6-3- Incoterms © 2000Esandis vám ponúka bezplatný priestor školenia o Incoterms © 2OOO, všetky kompetencie zodpovedného medzinárodného činitela. Našim cielom je zachytiť ich dôležitosť pri vašich medzinárodných transakciách.

Je 13 Incoterms © 2000 proti počtu 11 pre Incoterms © 2010. Sú celosvetovo používané, okrem USA. Totiž, USA trvá na používaní ich UCC (Uniform Commercial Code : "the american Incoterms © ") .
6-3-1-  Pripomenutie

Posledná verzia, verzia Incoterms 2010 prechádza z počtu 13 pre Incoterms © 2000 na počet 11 pre Incoterms © 2010. Pre lepšie porozumenie pri dôležitosti výberu jedného z Incoterms © 2000, ponúkame vám pragmatickú definíciu.

Incoterms © je skratka z "INternational Comercial TERMS", a umožňuje spravovať a zazmluvniť všetky aspekty prepravy tovaru (z bodu odvozu do miesta určenia).

Každý Incoterms © berie do úvahy 13 kritérii, medzi ktorými sú poistenie, balenie, hlavný prevoz, poplatky nakládky a vykládky, clo import a export.

Incoterms © sú rovnaké pre všetky krajiny.

Incoterms © 2000 umožnia teda jasne identifikovať miesto transferu, riziká a výdavky. Celkový prehlad a tabulku Incoterms © , ktoré vám ponúkame, vám umožnia lepšie pochopiť všetky subtílnosti.