B-6-13- Incoterms © 2000 deq

Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?DEQ : Delivered EX Quay, je jeden z 13 Incoterms © 2000

  Pozor, neexistuje ekvivalent pre Incoterms © 2010


Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


  Preklad : S dodaním z nábrežia (dohodnutý prístav určenia)

Incoterms © DEQ je Inocterms s poplatkami prepravy hradenými vývozcom.

Incoterms © DEQ je Incoterms © predaja pri príchode.

Incoterms © DEQ môže byt použitý pre námornú a riečnu prepravu.

Incoterms © DEQ 2000 má varianty.

6-13-1- Obsah

Vývozca dá tovar k dispozícii dopravcovi, preclený a na dohodnutom prístave určenia; Preclenie import je teda na trovy dovozcu. Vývozca hradí všetky poplatky a riziká spojené s prepravou tovaru do prístavu.

Dovozca hradí všetky colné formality, všetky clá, dane a ostatné povinné poplatky. Môže byť pridaný dohovor alebo varianta, ak si obe strany želajú, že vývozca hradí všetky alebo časť poplatkov pre import.

6-13-2- Z pohladu dovozcu

Dovozca berie na seba platbu tovaru od vylodenia po dohodnutý prístav určenia.

6-13-3- Výhody pre dovozcu

Nespravuje nič, takže nečelí žiadnym rizikám. Tento Incoterm je zaujimavý pre nových dovozcov. Ďalšia výhoda tohto Incoterms © spočíva v tom, že prenos rizík a poplatkov sa robí na rovnakom mieste.

6-13-4- Z pohladu vývozcu

Dva typy colných poplatkov( clo a dane) sú na trovy vývozcu. Poplatky dopravy sú taktiež na ňom.

6-13-5- Výhody pre vývozcu

Prvou výhodou je prípad, kde vývozca ovláda všetky aspekty logistiky dopravy až po dohodnutý bod( miesto) určenia. Ďalšou výhodou je, že prenos rizík a poplatkov je na jednom mieste, čo ulahčuje jeho používanie.

6-13-6- Miesto prenosu vlastníctva:na nábreží v dohodnutom prístaveTovar je daný k dispozícii dovozcovi na lodi v prístave doručenia6-13-7- Incoterms © DEQ 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Vývozca  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Vykládka v závode  Vývozca  Vývozca
 Hlavná preprava  Vývozca:  ( po vylodenie tovaru)  Vývozca: (po vylodenie tovaru )
 Poistenie prepravy  Vývozca  
 Clo import ( formality)  Vývozca  Vývozca
 Clo export( formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozca