B-6-10- Incoterms © 2000 dafDAF : Delivered at Frontier, je jeden z 13 Incoterms © 2000.

  Pozor, neexistuje ekvivalent pre Incoterms © 2010


Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad : Dodaný na hranicu

Incoterms © DAF je Incoterms © s poplatkami prepravy hradenými vývozcom po hranice.

Incoterms © DAF je Incoterms © predaja pri odchode.

Incoterms © DAF môže byť použitý pre všetky typy prepravy.

6-10-1- Obsah

Vývozca hradí všetky poplatky a nesie riziko až po hranice, čo musí byť aj jasne upresnené. Stará sa o colné formality pre export a dovozca zase pre import. Tovar je daný k dispozícii pred colnými hranicami susednej krajiny na nevyloženom pristavenom prepravnom vozidle. Je teda vhodné presne uviesť danú hranicu podla Incoterms © DAF.(________)

Ak sa doručenie bude robiť v prístave určenia, na palube alebo na nábreží, je vhodné použiť Incoterms © DES a DEQ.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-10-2- Z pohladu dovozcu

Stará sa o logistiku vo svojej krajine: preprava, vyberie si ju a aj uhradí jej služby. To isté platí pre poistenie. Nestará sa ale o preclenie tovaru ani pre export ani import.

6-10-3- Výhody pre dovozcu

.Ak tento dobre ovláda logistiku dopravy vo svojej krajine, bude mať dobré dohody s prepravcami. V tomto prípade, tento Incoterms © môže byť pre neho zaujímavý.

6-10-4- Z pohladu vývozcu

Stará sa o operácie vo svojej krajine. Vyberie si prepravcu a hradí jeho služby. Vyberie si poistenie a hradí ho. Stará sa o preclenie tovaru import aj export.

6-10-5- Výhody pre vývozcu

Ak tento dobre ovláda logistiku prepravy vo svojej krajine, môže obdržať od prepravcu dobré ceny a zaujímavé služby.

6-10-6- Miesto prenosu vlastníctva: prechod hraníc


Pozor na miesto doručenia pri prechode hraníc. Pozor rovnako aj na poistenie prepravy.6-10-7- Incoterms © DAF 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Každý si vyberie svojho prepravcu  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Hlavná preprava  Každý si hradí svoju prepravu  Dovozca (Hlavná preprava)
 Poistenie prepravy  Vývozca i dovozca platia ich poistenie, ale nie je to povinnosť.  
 Clo import (formality)  Vývozca  Dovozca
 Clo export (formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozca