B-6-7- Incoterms © 2000 cifCIF: Cost, Insurance and Freight, je jeden z 13 Incoterms © 2000Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad : Náklady, poistenie a prepravné (dohodnutý prístav určenia)

Incoterms © CIF 2000 je Incoterms © s hlavnou prepravou hradenou vývozcom

Incoterms © CIF 2000 je Incoterm predaja pri odchode.

Incoterms © CIF 2000 sa používa pre námornú prepravu.

Incoterms © CIF 2000 má svoju variantu.

6-7-1 Obsah

Incoterms © CIF je identický ako Incoterms © CFR, ale s doplnkovou povinnosťou pre vývozcu si zaobstarať námorné poistenie proti rizikám strát a škôd tovaru počas prepravy pri exporte. Riziko strát a škôd tovaru a dodatočné výdavky po jeho dodaní sú prenesené z vývozcu na dovozcu v dohodnutom prístave určenia.

Vývozcom podpísané poistenie je iba minimálne poistenie (Free of Particulary Average) FPA + 1O % CIF. Doporučuje sa preto dovozcovi podpísať dodatkové poistenie. Môže sa navýšiť cena, ale treba sa skontaktovať s poisťovatelom.

Tento Incoterms © môže byťpoužitý,ak obe strany, dovozca a vývozca nechcú, aby bol tovar považovaný ako dodaný vo chvíli prechodu záštity lode.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?Tento Incoterms © je Incoterms © pre námornú a riečnu prepravu.

6-7-2- Z pohladu dovozcu

Platba hlavnej prepravy je na úkor dovozcu. Úhrada prepravy je na záťaž dovozcu. Clo import musí uhradiť dovozca. Vykládka je na starosti dovozcu, ale nie jej poplatky. Prenos rizík prebieha od nalodenia tovaru, pri prechode záštitou lode.

6-7-3- Výhody pre dovozcu

Má na starosti operácie vo svojej krajine a vykládku, hradí preclenie. Neplatí vykládku. Ak ovláda a dobre pozná trh, môže využívať služby na vysokej úrovni a zaujímavé ceny u svojich dopravcov. V tom prípade vie, že podpísal poistenie a naviac vie, že môže podpísať rozšírenejšie poistenie, ak je riziko väčšie.

6-7-4- Z pohladu vývozcu

Balenie je na úhradu vývozcu. Úhrada prepravy do miesta určenia je tiež na jeho ťarchu. To je hlavná preprava. Poistenie prepravy je tuná na úhradu vývozcu oproti Incoterms © CFR a CPT z rovnakej skupiny.

6-7-5- Výhody pre vývozcu

Tento Incoterms © je pre vývozcu zaujímavý, ak ovláda iba logistiku prepravy svojej krajiny. Poplatky po doručení sú na dovozcu.

6-7-6- Miesto prenosu vlastníctva tovaru: na palube lodePrenos rizík prebieha pri prechode záštitou lode. A po schválení dokumentu prepravy. Incoterms © CIF 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Vývozca  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Poplatky vykládky v závode  Vývozca  Dovozca
 Hlavná preprava  Vývozca (do prístavu určenia)  Dovozca (Hlavná preprava)
 Poistenie prepravy  Vývozca , Vývozca poistenie FPA (hodnota CIF + 10%)  
 Clo import (formality)  Dovozca  Dovozca
 Clo export (formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozca