B-6-16- Incoterms © 2000 fasFAS : Free Along Ship, je jeden z 13 Incoterms © 2000Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad : Vyplatené k boku lode

Incoterms © FAS 2000 je Incoterms © s hlavnou prepravou nevyplatenou vývozcom.

Incoterms © FAS 2000 je Incoterms © predaja pri odchode.

Incoterms © FAS 2000 je používaný pre riečnu alebo námornú prepravu.

6-16-1- Obsah

Povinnosti vývozcu sú splnené ak je tovar umiestnený, po preclení, pri boku lode na móle alebo na kompe. Od tohto momentu, dovozca hradí všetky náklady a riziká. Dovozca určí loď a platí prenájom a rovnako podpisuje aj zmluvu o preprave.

Tento Incoterms © sa podobá dvom Incoterms © a to Incoterms © FOB a FCA. Patria do rovnakej skupiny. Velký rozdiel spočíva v tom, že prenos vlastníctva sa koná keď je tovar uložený pozdlž lode.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-16-2- Z pohladu dovozcu

Dovozca určí dopravcu svojho tovaru (hlavná preprava a po preprava). Platí aj dopravu. Ako je označené v tabulke, platenie poplatkov a rizík začína pre dovozcu, keď dopravca preberie tovar. Tovat musí byť doručený na vopred určené miesto (napr. : FCA "priestory predajcu"). Každý berie na seba colné formality svojej krajiny.

6-16-3- Výhody pre dovozcu

Stará sa o priebeh dodania vo svojej krajine. Nehradí balenie, čo je výhoda. Vývozca lepšie pozná baliarenské firmy, ktoré sa v tejto oblasti špecializujú. Ak má dobré kompetencie alebo dobré skúsenosti v tejto oblasti medzinárodného obchodu, alebo úzko spolupracuje s expertom pre medzinárodný obchod, alebo špeditérom napríklad, jeden alebo druhý sa môže postarať o preclenie. V tomto prípade, táto operácia sa uskutoční na profesionálnej úrovni a bez chýb.

6-16-4- Z pohladu vývozcu

Ako je vyznačené v tabulke poplatkov a rizík, prvé poplatky, ktoré hradí vývozca sú poplatky za balenie. Doprava pred-prepravy je tiež na jeho trovy. Vývozca bude ešte platiť poplatky cla export.

6-16-5- Výhody pre vývozcu

Hradí iba operácie vo svojej krajine.Tento typ Incoterm je používaný keď obe strany poznajú spolupracovníkov vo svojej krajine. Tu, vývozca musí velmi dobre poznať všetky aspekty, ktoré spadajú pod prepravu tovaru po " bok lode" (Alongside Ship).

6-16-6- Miesto prenosu vlastníctva:keď je tovar umiestnený po boku lodePozor na prekládku tovaru na lodi, treba sa uistiť, že tieto poplatky sú na náklady buď vývozcu alebo dovozcu.6-16-7- Incoterms © FAS 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Každý si vyberie    V/D
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Dovozca  Dovozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Poplatky vykládky v závode  Dovozca  Dovozca
 Hlavná preprava  Vývozca Po mólo  Dovozca
 Poistenie prepravy  Dovozca i Vývozcu  
 Clo import (formality)  Dovozca  Dovozca
 Clo export (formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozca