B-6-11- Incoterms © 2000 ddpDDP Delevery Duty paid,je jeden z 13 Incoterms © 2000.Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad : s dodaním clo platené (…dohodnuté miesto určenia)

Incoterms © DDP 2000 je Incoterms © kde poplatky prepravy hradí vývozca až po miesto dodania.

Incoterms © DDP 2000 je Incoterms © predaja pri príchode.

Incoterms © DDP môže byť používaný pre všetky spôsoby prepravy.

Incoterms © DDP 2000 má svoje varianty.

6-11-1- Obsah

Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?

Vývozca tu má maximálnu povinnosť. Transfer poplatkov a rizík sa robí pri dodaní u dovozcu, ktorému prislúcha i vykládka tovaru. Tovar je dodaný "preclený pri importe" a nevyložený pri príchode (dohodnuté miesto určenia). Vývozca musí znášať všetky colné poplatky plus dane a ďalšie povinné poplatky.

6-11-2- Z pohladu dovozcu

Nestará sa o dodanie tovaru. Platí iba vykládku a poplatky s tým súviciace. Musí ale pomôcť vývozcovi pri opatreniach logistiky a preprave tovaru.

6-11-3- Výhody pre dovozcu

V prípade sporu, dovozca nie je braný na zodpovednosť za straty a škody, kedže sa vývozca stará o všetko, on bude zodpovedný za škody.

6-11-4- Z pohladu vývozcu

Vývozca je zodpovedný za celú operáciu, od balenia po dodanie do dohodnutého bodu (na miesto). Postará sa o prepravu, vyclenie import a export. Prenos rizík prebieha u dovozcu. Ak chce vývozca tuná získať späť DPH, musí sa obrátiť na daňový úrad v krajine transakcie. Ten sa postará o túto operáciu.

6-11-5- Výhody pre vývozcu

Jedinú výhodu, ktorú môžeme vidieť na Incoterms © je, že vývozca ovláda zásobovací reťazec bod po bode. Tento Incoterms © umožňuje ochrániť dobrý obchodný vzťah medzi vývozcom a dovozcom. Tento Incoterms © umožňuje uistiť dovozcu hlavne čí vývozca má dobré skúsenosti v medzinárodných vzťahoch.

6-10-6- Miesto prenosu vlastníctva: v závode dovozcuPozor na uhradenie DPH.6-11-7- Incoterms © DDP 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Vývozca  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Poplatky vykládky v závode  Dovozca  Vývozca
 Hlavná preprava  Vývozca  Vývozca
 Poistenie prepravy  Vývozca  Vývozca
 Clo import (formality)  Vývozca  Vývozca
 Clo export (formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Vývozca  Vývozca