B-6-18- Incoterms © 2000 FOBFOB: Free On Board, je jeden z 13 Incoterms © 2000.Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Preklad: vyplatené na loď

Incoterms © FOB 2000 je Incoterms © s hlavnou prepravou nevyplatenou vývozcom.

Incoterms © FOB 2000 je Incoterms © predaja pri odchode.

Incoterms © FOB je používaný pre námornú a riečnu prepravu.

Incoterms © FOB 2000 má varianty.

6-18-1- Obsah

Dovozca určí loď a hradí prenájom. Prenos nákladov a rizík sa robí pri prechode tovaru záštitou lode. Vývozca je povinný precliť tovar na export. Tento Incoterms © sa podobá Incoterms © FCA, rozdiel je, že manipulačné poplatky sú na náklady vývozcu.

Môžeme tu doplniť, pridanými dodatkami, práva a povinnosti. Sú to varianty (napr FOB ukotvené). Táto varianta predvída, že operácia ukotvenia je na náklady vývozcu. Doporučuje sa tu označiť liner terms.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-18-2- Z pohladu dovozcu

Dovozca vyberie dopravcu svojho tovaru (hlavná preprava a po-preprava). Tým pádom platí prepravu. Ako je uvedené v tabulke, platba poplatkov a rizík začína keď dopravca preberie tovar.

6-18-3- Výhody pre dovozcu

Stará sa o priebeh dodania vo svojej krajine. Nehradí balenie, čo je výhoda. Vývozca, oproti dovozcovi, lepšie pozná baliarenské firmy, ktoré sa špecializujú v oblasti balenia pre export vo svojej krajine. Táto operácia sa uskutoční na profesionálnej úrovni a bez chýb. Ak má znalosti, alebo má skúsenosti v oblasti medzinárodných transakcii, alebo ak úzko spolupracuje napr. s expertom pre medzinárodný styk, so špeditérom, jeden z nich sa môže postarať o preclenie.

6-10-4- Z pohladu vývozcu

Ako je vyznačené v tabulke poplatkov a rizík, vývozca spravuje operácie vo svojej krajine, dopravu pred- prepravy, obsluha, clo, balenie.

6-18-5- Výhody pre vývozcu

Rieši len operácie vo svojej krajine, tento typ Incoterms © je používaný, ak každý pozná dobre ďalších zasahujúcich pre tento typ transakcie vo svojej krajine. Tu, vývozca musí velmi dobre poznať všetkých, ktorí zasahujú až kým tovar prejde zábradlie lode.

6-18-6- Miesto prenosu vlastníctva: po prechode záštitou lodeSprávne upresniť Liner Terms.6-18-7- Incoterms © FOB 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Dovozca  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Dovozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Poplatky vykládky v závode  Dovozca  Dovozca
 Hlavná preprava  Dovozca od námornej prerpavy  Dovozca TP Hlavná preprava
 Poistenie prepravy  Dovozca  po prechode zábradlia lode  Dovozca
 Clo import (formality)  Dovozca  Dovozca
 Clo export (formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozca