B-6-15- Incoterms © 2000 exwEXW: Ex works, je jeden z 13 Incoterms © 2000Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad: zo závodu ( dohodnuté miesto)

Incoterms © EXW 2000 je Incoterms © zo závodu, a je jediný z tejto skupiny.

Incoterms © EXW 2000 je Incoterms © predaja pri odchode.

Incoterms © EXW 2000 je používaný pre cestnú alebo multimodálnu prepravu.

Incoterms © EXW 2000 má jednu variantu EXW loaded (prejdite na túto variantu).

6-15-1- Obsah

Jedinou zodpovednosťou vývozcu je dať tovar k dispozícii dovozcovi.Nová verzia Incoterms © 2000 mu uznáva velkú používanosť. Dovozca berie na seba všetky poplatky a riziká spojené s preberaním tovaru.

Dovozca ako aj vývozca sa môžu rozhodnúť, že nakládka tovaru a prebranie zodpovednosti začne pri prvej preprave, ako aj všetky riziká a poplatky. Tento výber musí byť ale jasne udaný. Preto to musí byť poznačené v zmluve predaja export (alebo akejkolvek inej zmluve) pri (pod) vybranom Incoterms ©.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-15-2- Z pohladu dovozcu

Dovozca hradí všetky poplatky a riziká spojené s operáciou (transakciou). Operácia je ako v názve môžme vidieť " zo závodu". Môže sa stať,že vývozca by chcel, aby tovar mohol naložiť on. V tomto prípade, treba použiť variantu EXW Loaded. Teda, v tomto Incoterms ©, je to dovozca, ktorý hradí dovoz tovaru zo závodu.

6-15-3- Výhody pre dovozcu

Výhoda pre dovozcu spočíva v tom, že má úplnú znalosť dovozu svojho tovaru a tak aj pozná výšku výdavkov.

6-15-4- Z pohladu vývozcu

Vývozca sa stará iba o balenie, ostatná časť operácie je vykonaná dovozcom. Vývozca by ale aj tak mal pomôcť dovozcovi pri všetkých krokoch potrebných pre úspešnú operáciu.

6-15-5- Výhody pre vývozcu

Ak pozrieme do tabulky nákladov, zistíme, že vývozca nemusí nič riešiť, okrem balenia, a potom nakládku, a to len pri variante EXW-loaded.

6-15-6- Miesto prenosu vlastníctva: u vývozcu6-15-7- Incoterms © EXW 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie   Vývozca   Vývozca
 Výber dopravcu   Dovozca   Dovozca
 Pred preprava   Dovozca   Dovozca
 Nakládka tovaru   Dovozca   Dovozca
 Poplatky nakládky tovaru   Dovozca   Dovozca
 Vykládka v závode   Dovozca   Dovozca
 Poplatky vykládky v závode   Dovozca   Dovozca
 Hlavná preprava   Dovozca   Dovozca
 Poistenie prepravy   Dovozca   Dovozca
 Clo import (formality)   Dovozca   Dovozca
 Clo export (formality)   Dovozca   Dovozca
 Po preprava   Dovozca   Dovozca