B-6-8- Incoterms © 2000 cipCIP, "preprava a poistenie zaplatené" je jeden z 13 Incoterms © 2000Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad: Prepravné a poistenie zaplatené do miesta určenia

Incoterms © CIF 2000 je Incoterms © s hlavnou prepravou hradenou vývozcom.

Incoterms © CIF 2000 je Incoterms © predaja pri odchode.

Incoterms © CIP 2000 môže byť používaný pre všetky spôsoby prepravy.

6-8-1- Obsah

Incoterms © CIF je identický ako Incoterms © CPT, ale vývozca musí zaobstarať, okrem toho, aj poistenie prepravy. Vývozca uzavrie zmluvu prepravy, zaplatí prenájom a cenu poistného, dovozca zaplatí ostatné výdavky. Podla Incoterms ©, vývozcovi stačí podpísať iba minimálne poistenie. Dodávatel, ak chce byť lepšie pokrytý, by si mal vziať obšírnejšie poistenie.

Tento Incoterms © sa doporučuje pre leteckú alebo kontajnerovú prepravu, ako pre Incoterms © CPT.

6-8-2- Z pohladu dovozcu

Dodatočné riziká a výdavky, po dodaní tovaru, hradí dovozca. Clo import musí uhradiť dovozca. Môže si vybrať dopravcu. Riziká strát sú na ťarchu dodávatela, od momentu, kedy tovar prebral (po prvom dopravcovi). Vykládka a jej výdavky sú na ťarchu dodávatela.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-8-3- Výhody pre dovozcu

Má na starosti iba operácie vo svojej krajine. Ak ovláda a dobre pozná trh, môže využívať výhodné služby a zaujímavé ceny. V tom prípade vie, že podpísal poistenie a naviac vie, že môže podpísať rozšírenejšie poistenie, ak je riziko väčšie.

6-8-4- Z pohladu vývozcu

Vývozca dodal tovar a prenechal ho dopravcovi (určený a vybraný ním). Vývozca musí uhradiť prepravné trovy pre prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia. Vývozca musí zaobstarať všetku potrebnú dokumentáciu pre správne vykonanie prepravy tovaru dovozcom.

6-8-5- Výhody pre vývozcu

Tento Incoterms © je pre vývozcu zaujímavý,ak ovláda prepravný reťazec vo svoje krajine. Ponecháva na trovy dodávatela vykládku a jej výdavky, čo je logické, hlavne ak dovozca ovláda túto činnosť. Taktiež platí clo export. Je to pre neho zaujímavé, hlavne ak má vhodné kompetencie to urobiť alebo ak má kompetentného špeditéra. Hradí rovnako poistenie, aj keď nízke, ale je si istý,že tovar je poistený, na rozdiel od Incoterms © CPT, kde poistenie hradí dovozca.

6-8-6- Miesto prenosu vlastníctva: od prvej prepravy, tovar naloženýPozor pri dodaní6-8-7- Incoterms © 2000 CIP : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis  Výdavky Riziká
 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Dovozca  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Poplatky vykládky v závode  Dovozca  Dovozca
 Hlavná preprava  Vývozca  Dovozca
 Poistenie prepravy  Vývozca FPA (hodnota CIF + 10%)  
 Clo import (formality)  Dovozca  Dovozca
 Clo export (formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozca