B-6-12- Incoterms © 2000 dduDDU : Delivery Duty Unpaid, jeden z 13 Incoterms © 2000

  Pozor, neexistuje ekvivalent pre Incoterms © 2010


Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Preklad : S dodaním clo neplatené

Incoterms © DDU je Incoterms © s poplatkami prepravy hradenými vývozcom.

Incoterms © DDU je Incoterms © predaja pri príchode.

Incoterms © DDU môže byť použitý pre všetky typy dopravy.

Incoterms © DDU má jednu variantu.

6-12-1- Obsah

Vývozca dá tovar k dispozícii dopravcovi na dohodnutom mieste v krajine dovozu. Vykládka je zahrnutá. Dovozca je zodpovedný za colné formality a hradí clo a poplatky.

Niektoré doložky a varianty vybrané stranami môžu umožniť definovať, že vývozca má na starosti colné formality,ako aj platbu poplatkov za import. Incoterms © DDU je velmi podobný Incoterms © DES.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-12-2- Z pohladu dovozcu

Berie na seba operácie vo svojej krajine: transport, poplatky vykládky a vyclenie import. Dovozca preberie tovar na dohodnutom mieste určenia.

6-12-3- Výhody pre dovozcu

Tento Incoterms © má hlavnú vlastnosť, umožniť dovozcovi prijať tovar vo svojich priestoroch. Nemusí preto riešiť logistiku prepravy, mal by sa iba zabezpečiť, že tovar príde načas.

6-12-4- Z pohladu vývozcu

Spravuje logistiku prepravy bod po bode: doprava, poistenie, clo export, až do dohodnutého bodu( miesta)určenia.

6-12-5- Výhody pre vývozcu

Riadi logistiku prepravy tovaru (cena a riziká) vo svojej krajine, ako aj v krajine svojho klienta. On by mal preto získať dobrú cenu.

6-12-6- Miesto prenosu vlastníctva: v závode kupcu6-12-7- Incoterms © DDU 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Vývozca  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozcu
 Vykládka v závode  Dovozca  Vývozca
 Hlavná preprava  Vývozca  Vývozca
 Poistenie prepravy  Vývozca  
 Clo import ( formality)  Dovozca  Vývozca
 Clo export( formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Vývozca  Vývozca