B-6-9- Incoterms © 2000 cptCPT: Carriage Paid To, je jeden z 13 Incoterms © 2000Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad : Preprava platená do... (…dohodnuté miesto určenia)

Incoterms © CPT 2000 je Incoterms © s hlavnou prepravou vyplatenou vývozcom.

Incoterms © CPT 2000 je Incoterms © predaja pri odchode.

Incoterms © CPT 2000 je používaný pre všetky spôsoby prepravy.

6-9-1- Obsah

Vývozca si vyberie dopravu a zaplatí prenájom lode až po určenú destináciu. Riziko porúch a strát, ako aj zvýšenie eventuálnych nákladov sú na trovy dovozcu od momentu, kedy bol tovar odovzdaný prvému dopravcovi. Transfér rizík a výdavkov nie je na rovnakom mieste. Vývozca musí vycliť tovar na export.

Tento Incoterms © sa doporučuje pre prepravu tovaru leteckou dopravou alebo kontajnermi ako pre Incoterms © CIP.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-9-2- Z pohladu dovozcu

Hradí vykládku tovaru a jej poplatky, ako aj clo import. Miesto transferu rizík sa koná u prvého dopravcu, ako je uvedené na schéme, a je to vývozca, ktorý platí jeho poplatky. Vývozca to musí preto jasne uviesť. Ako pre Incoterms © DDP a Incoterm DAF, vykládka je na starosti dovozcu. Je ale vhodné upresniť tento fakt s vývozcom.

6-9-3- Výhody pre dovozcu

Hradí iba logistiku prepravy vo svojej krajine a clo import. Je na ňom, aby sa dohodol na cene.

6-9-4- Z pohladu vývozcu

Hradí iba logistiku prepravy vo svojej krajine a balenie, platí prepravu a poistenie súvisiace s touto prepravou.

6-9-5- Výhody pre vývozcu

Tento Incoterms © je pre vývozcu zaujímavý ak ovláda a riadi logistiku prepravy vo svojej krajine. Necháva na dovozcu vykládku a jej poplatky, čo je logické, ak dovozca ovláda tieto úkony. Rovnako hradí clo export. Je to zaujímavé v prípade, ak má s tým už dobré skúsenosti alebo ak pracuje s kompetentným špeditérom.

6-9-6- Miesto prenosu vlastníctva : od prvej prepravy, tovar naloženýPozor pri dodaní, každý platí svoje poistenie od bodu miesta prenosu vlastníctva, ale nie je to povinnosť. Transfér rizík a výdavkov nie je na rovnakom mieste.6-9-7-  Incoterms © CPT 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Dovozca  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Poplatky vykládky v závode  Dovozca  Dovozca
 Hlavná preprava  Vývozca  Dovozca  Hlavná preprava
 Poistenie prepravy  Vývozca i dovozca hradia svoje poistenie  
 Clo import (formality)  Dovozca  Dovozca
 Clo export (formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozcu