B-6-17- Incoterms © 2000 FCAFCA, Free Carrier, je jeden z 13 Incoterms © 2000Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad : Vyplatené dopravcovi

Incoterms © FCA 2000 je Incoterms © s hlavnou prepravou nevyplatenou vývozcom.

Incoterms © FCA 2000 je Incoterms © predaja pri odchode.

Incoterms © FCA môže byť použitý pre všetky typy prepravy.

6-17-1- Obsah

Dovozca vyberie spôsob prepravy a dopravcu, a platí taktiež hlavnú prepravu. Transfér poplatkov a rizík prechádza z vývozcu na dovozcu vo chvíli, keď dopravca preberie tovar ( miesto môže byť i priestor u vývozcu). V prípade, že dodanie sa uskutoční do priestorov u vývozcu , ten bude zodpovedný za nakládku tovaru. V inom prípade, vývozca nie je zodpovedný za nakládku tovaru.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-17-2- Z pohladu dovozcu

Dovozca si vyberie dopravcu svojho tovaru (hlavná preprava a po preprava) a platí tiež dopravu. Ako je uvedené v tabulke: platba poplatkov a rizík začína keď dopravca preberie tovar. Tovar musí byť doručený na miesto určené podla Incoterm (napr. FCA priestory u predajcu).

6-17-3- Výhody pre dovozcu

Stará sa o priebeh dodania vo svojej krajine.Nehradí balenie, čo je výhoda. Vývozca, oproti dovozcovi, lepšie pozná baliarenské firmy, ktoré sa špecializujú v oblasti balenia pre export vo svoje krajine. Táto operácia sa uskutoční na profesionálnej úrovni a bez chýb.

6-17-4- Z pohladu vývozcu

Ako je vyznačené v taulke poplatkov a rizík, prvé poplatky, ktoré hradí vývozca sú poplatky za balenie. Doprava pred prepravy je tiež na jeho trovy. Vývozca zaplatí taktiež poplatky cla export.

6-17-5- Výhody pre vývozcu

Spravuje iba prepravu po prístav, letisko alebo platformu logistiky zoskupenia. Zbavuje sa zodpovednosti za dopravu, od chvíle keď skončí pred preprava, rovnako ako clo import. Spravuje iba clo vo svojej krajine. Incoterm FCA je používaný keď poznáme všetky aspekty svojej operácie vo svojej krajine.

6-17-6- Miesto prenosu vlastníctva: v bode ( mieste) určeniaTento Incoterms © je dokonalý z dôvodu vzťahov klientov. Obe strany by mali potvrdiť dodanie a miesto odovzdania tovaru.


6-17-7- Incoterms © FCA 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis  Výdavky Riziká
 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Dovozca  Dovozcu
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Od určeného miesta  Od určeného miesta
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Poplatky vykládky v závode  Dovozca  Dovozca
 Hlavná preprava  Dovozca Od určeného miesta  Dovozca
 Poistenie prepravy  Dovozca  
 Clo import (formality)  Dovozca  Dovozca
 Clo export (formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozca