B-6-14- Incoterms © 2000 desDES: Delivery EX ship, je jeden z 13 Incoterms © 2010

  Pozor, neexistuje ekvivalent pre Incoterms © 2010


Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Preklad: S dodaním z lode (dohodnutý prístav určenia)

Incoterms © DES je Incoterms © s poplatkami prepravy hradenými vývozcom v prístave.

Incoterms © DES je Incoterms © predaja pri príchode.

Incoterms © DES môže byť použitý pre námornú a riečnu prepravu.

6-14-1- Obsah

Vývozca vyberie loď, platí prenájom a hradí riziká dopravy. Prenos poplatkov a rizík medzi vývozcom a dovozcom sa robí na palube , v bode (mieste) vykládky v prístave príchodu. Tovar je daný k dispozícii, nepreclený, na palube lode v dohodnutom prístave určenia.

Obe strany sa môžu dohodnúť, že vývozca hradí poplatky a riziká vykládky tovaru. V tomto prípade, sa skutočne doporučuje použiť tento Incoterms.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-14-2- Z pohladu dovozcu

Berie na seba operácie vo svojej krajine:vykládka, poplatky vykládky a vyclenie import. Dovozca tu berie na seba všetky riziká v prípade strát a škôd. Tovar je tu ešte nepreclený.

6-14-3- Výhody pre dovozcu

Tento Incoterms © je pre dovozcu zaujímavý, ak pozná všetky aspekty logistiky prepravy vo svojej krajine. Prenos rizík sa koná v rovnakom čase ako prebranie poistenia, čo na začiatku robí, jednoduchú operáciu a umožní vyhnúť sa nedorozumeniam.

6-14-4- Z pohladu vývozcu

Vývozca má na starosti balenie, výber dopravcu, výber lode a uhrádza loď, nakládku tovaru a poplatky nakládky. Vývozca teda preberá celú logistiku vo svojej krajine. Námorné poistenie je tiež na úhradu vývozcu.

6-14-5- Výhody pre vývozcu

Hlavnou výhodou pre vývozcu pri používaní tohto Incoterms © a pri ovládaní všetkých aspektov logistiky prepravy vo svojej krajine, je, že mu to umožní vyjednávanie cien s ostatnými členmi operácie. Transfer rizík a platba poistenia sa konajú na rovnakom mieste.

6-14-6- Miesto prenosu vlastníctva: prístav určeniaTovar je daný k dispozícii dovozcovi na lodi v prístave doručenia.6-14-7- Incoterms © DES 2000 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis

 Výdavky

Riziká

 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Vývozca; Vývozca vyberie loď  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozcu  Dovozcu
 Vykládka v závode  Dovozcu  Dovozcu
 Hlavná preprava  Vývozca : hradí námorný prenájom  Vývozca : hlavná doprava
 Poistenie prepravy  Vývozca : hradí námorné poistenie  
 Clo import (formality)  Dovozcu  Dovozcu
 Clo export(formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozcu  Dovozcu