B-6-6- Incoterms © 2000 cfrCFR : Cost and Freight je jeden z 13 Incoterms © 2000Incoterms 2000 ©
 CFR   CIF   CIP   CPT   DAF   DDP   DDU   DEQ   DES   EXW   FAS   FCA   FOB  


 Peklad: Náklady a prepravné (dohodnutý prístav určenia)

Incoterms © CFR 2000 je incoterm s hlavnou prepravou hradenou vývozcom.

Incoterms © CFR 2000 je incoterm predaja pri odchode.

Incoterms © CFR 2000 je používaný pre námornú prepravu.

6-6-1- Obsah

Riziká straty alebo škôd na tovare a dodatočné výdavky spôsobené rôznymi udalosťami prechádzajú z vývozcu na dovozcu v mieste nalodenia. Obe strany sa môžu dohodnúť, že tovar bude považovaný za dodaný až vo chvíli, keď prejde záštitou lode. Prevod vlastníctva sa robí na palube lode. Sme na námornej preprave! Nie je žiadne povinné námorné poistenie ani pre dovozcu ani vývozcu, oproti Incoterms © CIF.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-6-2- Z pohladu dovozcu

Tento Incoterms © je Incoterms © pre námornú a riečnu prepravu. Úhrada prepravy je na záťaž dovozcu. Clo import musí uhradiť dovozca. Vykládka je na záťaž dodávatela, ale nehradí jej poplatky. Prenos rizík pri hlavnej lodnej preprave je od nalodenia tovaru po prechode záštity lode. Dovozca nie je povinný sa poistiť.

6-6-3- Výhody pre dovozcu

Spravuje operácie zo svojej krajiny( vykládka a vyclenie). Neplatí však poplatky vykládky. Ak ovláda a dobre pozná sprostredkovatelov, môže využívať výhodné služby a zaujimavé ceny.

6-6-4- Z pohladu vývozcu

Balenie je na úhradu vývozcu. Platba prepravy do miesta určenia je na neho, až do dohodnutého prístavu určenia, keď tovar prešiel záštitou lode. To je hlavná preprava. Nakládka na palubu ako aj formality odbavenia prislúchajú vývozcovi. Dovozca preberie tovar v prístave určenia. Žiadna povinnosť poistenia.Tovar je vyclený vývozcom pri vývoze.

6-6-5- Výhody pre vývozcu

Tento Incoterm je pre vývozcu zaujímavý, ak ovláda iba logistiku prepravy svojej krajiny.

6-6-6- Miesto prenosu vlastníctva: na palube lodePrenos riziík prebieha pri prechode záštity lode. A po schválení dokumentu prepravy..6-6-7- Incoterms © CFR 2010 : Rozdelenie výdavkov a rizík


 Popis  Výdavky Riziká
 Balenie  Vývozca  Vývozca
 Výber dopravcu  Vývozca po loď  Vývozca
 Pred preprava  Vývozca  Vývozca
 Nakládka tovaru  Vývozca  Vývozca
 Poplatky nakládky tovaru  Vývozca  Vývozca
 Vykládka v závode  Dovozca  Dovozca
 Poplatky vykládky v závode  Vývozca (ak zahrnuté v preprave)  Dovozca
 Hlavná preprava  Vývozca (do prístavu určenia)  Dovozca Hlavná preprava
 Poistenie prepravy  Dovozca hneď po prechode zá štity lode (žiadne námorné poistenie)  
 Clo import (formality)  Dovozca   Dovozca
 Clo export(formality)  Vývozca  Vývozca
 Po preprava  Dovozca  Dovozca