B-1-5- Železničná dopravaŽelezničná doprava je velmi málo využívaná, pretože nie je velmi praktická aj napriek tomu, že je rýchlejšia ako pozemná doprava. Cena je taktiež jeden z faktorov výberu. Vlakových staníc nie je mnoho a je potrebné použiť "mutimodálnu dopravu".

Najskôr treba urobiť i tak pred-prepravu a následne po-prepravu na dopravenie tovaru do a zo stanice.

V marci 2013 EU urobila opatrenia, aby favorizovala tento typ prepravy, kde vstúpila do platnosti nová legislatíva povolujúca súkromným železničným operátorom konkurovať verejným.

Ale dnes, nastúpením liniek vysokej rýchlosti, železničná doprava sa stala atraktívnejšou, hlavne pre velké spoločnosti. Zisťujeme tiež, že železničná doprava je využívaná hlavne týmito velkými spoločnosťami, pretože vedeli zaviesť vhodnú logistiku. Časové rozvrhnutie je pre tento typ spoločnosti jednoduchší pre spravovanie a so železničnými spoločnosťami sa môžu uzatvoriť dohody.

1-5-1- Kombinovaná doprevádzaná doprava (nákladné vozy na železničných vozňoch)

Existuje taktiež riešenie železničnej dopravy pre malé spoločnosti. Práve tento typ prepravy má, ako sa povie, vietor v plachtách . Kombinovaná doprevádzaná doprava je teda riešenie dopravy tovaru spôsobom naloženia celých kamiónov na vlak. Používať tento typ prepravy je dnes reálna politická vôla zlepšiť tok tovaru medzi Francúzskom, Talianskom, Švajčiarskom a Španielskom.

Umožní čeliť čoraz väčšiemu problému, ktorým je nárast cestného dopravného ruchu v Európe. Treba vedieť, pre informáciu, že kombinovaná doprevádzaná doprava je velmi rozšírená napr. v Nemecku.

1-5-2- Špecifiká kombinovanej doprevádzanej dopravy

Ako všetky typy prepravy, aj tu sa vyžadujú špecifické dokumenty dopravy a poistenia.

1-5-3- Legislácia

Železničná doprava je v medzinárodnom rámci riadená z COTIF (Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave), podpísanej 9.mája 1980 v Berne, alebo v prípade sporu je to Rímsky dohovor, ktorý môže byť použitý s článkom 4-4.