B-1-7-Špeditéri: nevyhnutné riešeniePreprava tovaru vrámci cezhraničných prepráv je špecifická. Dopravcovia sa môžu postarať o viacero zákrokov, ako napríklad previesť tovar alebo ho precliť.

Existuje samozrejme viacero možností ako prepraviť tovar z bodu A do bodu B, a to pozemnou, námornou, železničnou alebo leteckou dopravou. Tieto prepravy môžu byť cezhraničné alebo intra-muros,s clom alebo bez cla. Existuje taktiež istý počet a typy poskytovatelov spojených s rozsahom služieb požadovanej prepravy. Pre niektoré z týchto služieb, poskytovatelia môžu byť špeditérmi.

Môžme samozrejme urobiť prepojenie medzi výberom špeditéra a výberom Incotermu. Totiž, v rozsahu ak je v Incoterms © zahrnuté preclenie, špeditér sa vás musí opýtať, ktorý Incoterms © budete pre vaše transakcie používať.

1-7-1- Špeditér: definícia

Z teoretického hladiska, je to medzičlánok ktorý sa postará, v závislosti od požiadaviek objednávatela, o organizáciu prepojenia medzi dvoma typmi prepravy. Pojem špeditér sa často používa, chybne, na označenie všetkých sprostredkovatelov prepravy, ako napríklad obstarávatel prepravy. Všetky tieto výrazy nemajú totiž rovnaký právny význam. Špeditér je vo všeobecnosti splnomocnenec.

Špeditéri sa môžu postarať o prepravu tovaru, ako aj o colné formality a taktiež zoskupovanie a rozdelovanie. Stali sa dôležitými aktérmi medzinárodného obchodu. Ich užitočnosť a odborný posudok netreba vzhladom na komplexitu logistiky prepravy dokazovať.

1-7-2- Velká rodina " špeditérov"

Je dôležité najskôr poznamenať, že pre špeditérov existujú dva statusy a to splnomocnitel a obstarávatel. Následne môžme rozoznať 5 rozdielných kategórií špeditérov:
 1. Obstarávatel pre colnicu,
 2. maklér prepravy,
 3. obstarávatel (nájomca,zoskupovatel, OMP (Operátor Multimodálnej prepravy)),
 4. agent pre lodný náklad,
 5. právny zástupca pre letecký náklad.

1-7-3- Úloha špeditéra

Má na starosti prepravu. Môže mať tiež na starosti preloženie (nakládka a vykládka z jedného typu prepravy na iný typ prepravy pri multimodálnom doručovaní) a tiež platbu (v prípade dodania "proti úhrade").
 • Má aj úlohu poradcu a musí vykonať pokyny, ktoré mu objednávatel dal,
 • musí tiež skontrolovať tovar, preveriť ich stav, hmotnosť a množstvo,
 • musí sa postarať o colné formality,
 • musí zaplatiť ďalšie prepravy, ktoré eventuálne subdodávatelsky riešil.

1-7-4- Špeditér a jeho zodpovednosti

Pre každý vybraný typ špeditéra môžme priradiť iné riziko. Ako všetky typy prepravy, špeditér bude zodpovedný za služby, ktoré poskytuje, aj keď subdodávatelsky poskytuje prepravu.

1-7-5- Honorár špeditéra

Honorár špeditérov zodpovedá poskytovaným službám. Môžu si faktúrovať tri typy poplatkov:
 • Poplatky, z ktorých si neberú žiadnu províziu,
 • poplatky dopravy ( urobené ním, alebo jedným z jeho poskytovatelov),
 • honorár za vykonané služby.