B-1-8- Dokumenty potrebné pre vaše import a export transakcieTransakcie a preprava tovaru sú generátormi dokumentov. Preto vám s velkým dôrazom predkladáme najdôkladnejší možný zoznam dokumentov vydaných pri import alebo export transakciách. Každý dokument je tiež predmetom poplatkov.

Môžte tu nájsť zoznam dokumentov na našej stránke zameranej na nasledovné poplatky pri obstarávaní dokumentov. Môžte ich nájsť v kapitole o Incoterms © (dokumenty a nasledovné poplatky k dokumentom).

1-8-1- Dokumenty exportu a preprava

Existujú viacere dokumenty súvisiace s prepravou tovaru, ako napr. nákladný list "charter party" alebo námorný nákladný list. Ale tieto dokumenty prepravy sú aj sprevádzané potvrdenkami expresnej prepravy, dokumentom multimodálnej prepravy a CMR listom a to je len zopár z nich.

1-8-2- Dokumenty exportu platby

Následne máme dokumenty platby ako faktúra proforma, konzulárna faktúra, alebo zmenka, a mnoho ďalších.

1-8-3- Dokumenty exportu a colnica

Budeme mať všetky dokumenty súvisiace s preclením tovaru, je ich mnoho, ako napr. inšpekčný certifikát alebo certifikát pôvodu (a všetky colné dokumenty ako EUR1, JCD -Jednotného Colného Dokladu).

1-8-4- Dokumenty exportu a poistenia

Ako každá preprava, tovar musí byť poistený. Toto poistenie vzniká formou poistnej zmluvy. Táto zmluva umožní obdržať dokumenty poistenia, ktoré sa predložia v prípade škôd. Budeme mať teda taktiež dokumenty poistenia prepravy.

1-8-5- Kontrolné dokumenty

Budeme tu mať rôzne certifikáty súvisiace s tovarom, ako inšpekčný certifikát, certifikát kvality, hmotnosti....alebo ešte atestácia konformity. Dokumenty exportu súvisiace s kvalitou prevážaného tovaru. A nezabudneme samozrejme na baliaci list, ktorého cielom je vám ponúknuť zoznam prevážaného tovaru.