B-1-4- Pozemná doprava vášho tovaruPrepravovať tovar a vybrať dopravu je dosť zložité, existuje viacero riešení, pozemná doprava, námorná doprava, letecká doprava, železničná doprava alebo ešte kombinácia dvoch alebo viacerých z nich, ako napr. multimodálna doprava.

So skúsenosťami inak zistíte, že pozemná doprava sa často spája s iným poprepravným typom dopravy. Môže to byť buď námorná, letecká, alebo,zriedka, je spájaná s kombinovanou doprevádzanou dopravou (nákladné vozy na železničných vozňoch).

Jedným z riešení pre dopravu tovaru výmeny vrámci EU, ak netreba prejsť cez žiadne more, je práve pozemná alebo cestná doprava. Cestná doprava sa môže urobiť priamo alebo cez špeditéra, ktorý sa postará o dopravu a preclenie, ak treba.

1-4-1- Obmedzenia spojené s pozemnou dopravou

Ako každá doprava, aj cestná doprava má mnoho obmedzení spojených s týmto oborom, prvým je riziko spojené s cestou, jednoducho spojené s nehodami. Druhým obmedzením je riziko pri lodnej prekládke a riziká spojené s manipuláciou a taktiež riziko krádeže.

Je mnoho riešení ako sa tomu vyhnúť, poistenie tovaru je prvým najzrejmejším riešením a druhým je dobré zabalenie. Nezabúdame samozrejme na fakt, že sa treba obrátiť na seriózneho prepravcu.

1-4-2- Rôzne spôsoby pozemnej prepravy

Existuje mnoho spôsobov pozemenj prepravy: pozemná preprava skriňová, pozemná preprava plachtová, ale môžme taktiež menovať pozemné vlaky. Môžeme samozrejme pričleniť k pozemnej doprave dopravu kontajnermi, a to nakládkou kontajneru na platformu mobilného kontajnera určeného na tieto účely.

1-4-3- Ceny pozemnej dopravy

Pozemná preprava má tú zvláštnosť, že jej ceny nie sú pevné, ale sú práve naopak dohodnutelné. Cena prepravy záleží hlavne od času prepravy, ale i rozmerov prepravného vozidla.

1-4-4- Zodpovednosti pozemnej dopravy

Ako všetky typy dopravy, pozemná doprava bude zodpovedná za služby, ktoré poskytuje aj keď ide o subdodavatelskú prepravu (zodpovednosť dopravy).

1-4-5- Pozemná doprava : špecifiká

Tento typ dopravy, rovnako ako iné typy dopravy, ktoré využívajú zvláštne podmienky, je chránený zláštnym typom poistenia a je sprevádzaný špecifickými prepravnými dokumentami.

1-4-6-  Legislácia

Pozemná doprava je riadená Ženevským dohovorom , alebo v prípade sporu, môže byť použítý Rímsky dohovor s článkom 4-4.