B-1-6- Združovanie pre leteckú a inú prepravu1-6-1- Združovanie pre leteckú prepravu: definícia

Združovanie, ako v slove vidieť, je preprava rôznych tovarov od rôznych vývozcov do jedného miesta určenia. Toto zoskupovanie musí byť správne zorganizované, aby kontajnery, ak sme v prípade prepravy kontajnermi, boli pri odchode naplnené a aby nebolo potrebné nakladať na letisku. Tento typ prepravy je väčšinou používaný pre leteckú dopravu.

Každému združovaniu sa samozrejme priraďuje i rozdelovanie. Združovatel (zoskupovatel) musí mať logistiku prepravy na miesto určenia, aby zoskúpil tovar a dopravil ho dovozcovi na miesto určenia.

1-6-2- Združovanie pre leteckú prepravu : výhody a nevýhody

Hlavnou výhodou tohto typu prepravy je, že umožňuje vývozcovi zrealizovať podstatné úspory z rozsahu. Ale potrebuje ďalšieho sprostredkovatela, združovatela, a teda, ďalšiu pridanú cenu.

1-6-3- Združovanie pre leteckú prepravu : dokumenty prepravy

Môže ísť o množstvo dokumentov, ako napr. v prípade dvoch po sebe nasledujúcich leteckých prepráv. V tomto prípade, treba vydať najskôr dva sub-LTA (letecký nákladný list) jeden po druhom. Potom je potrebné vytvoriť cargo manifest, faktúru sprostredkovatela v prípade zaslania typu "dopravné hradí príjemca" a následne vytvoriť MAWB (Master Air Way Bill), teda LTA (letecký nákladný list) pre kombinovanú dopravu.