B-1-1- Letecká dopravaJedným z riešení pre prevoz tovaru vrámci alebo mimo EU, je letecká doprava. Aj keď sa pre prevoz tovaru vrámci Eu casto EU často uprednostňuje pozemná doprava, letecká doprava nezanedbatelne šetrí čas.

Na rozdiel od pozemnej a lodnej dopravy, letecká doprava je rýchlejšia,ale je naopak finančne nákladnejšia. Čo sa týka dopravy môžme skonštatovať, že čím je doprava rýchlejšia, tým je finančne nákladnejšia.

Je možno priamo spolupracovat s leteckými spolupracovať s leteckými spoločnosťami, bez toho, aby sa vývozca postaral o potrebné formality pre tento typ dopravy. Napriek tomu treba vedieť, že dve tretiny leteckej dopravy sú vykonané cez sprostredkovatela.

1-1-1- Rôzne poskytovatelské služby leteckej dopravy

Typ týchto poskytovatelov sa môže líšiť, od špeditéra, obstarávatela, agenta nákladnej leteckej dopravy (IATA), cez zoskupovatela leteckej dopravy, prenajímatela leteckej dopravy alebo ako pri iných typoch dopravy po obstarávatela pre colnicu.

1-1-2- Zvláštnosti leteckej dopravy

Vo všeobecnosti, letecká doprava je často multimodálnou prepravou alebo kombinovanou prepravou. Tak ako aj iné prepravy, má svoje vlastné poistenia dopravy alebo svoje vlastné dokumenty dopravy. Bude teda vhodné obrátiť sa na špeditéra pre tento typ dopravy. Postará sa o všetky potrebné kroky ako aj o prekladku na leteckých kontajneroch, ak treba, alebo o colné formality.

1-1-3- Nebezpečie leteckej dopravy

Ako všetky prepravy, letecká preprava má množstvo obmedzení vzhladom na svoje okolie, prvou z nich je riziko spojené so zlým počasím a druhé s krádežami( na letisku).

1-1-4- Ceny leteckej dopravy

Ceny leteckej dopravy závisia hlavne od váhy a objemu tovaru, ale rovnako aj od miesta určenia tovaru. Môžeme tuná poznamenať, že existuje poplatok AWB(letecký nákladný list),poplatok palivového preťaženia, alebo bezpečnostný poplatok a rizikový poplatok.

1-1-5- Legislácia

Letecká doprava je riadená Varšavským dohovorom alebo v prípade sporu, je to Rímsky dohovor s článkom 4-4, ktorý môže byť použitý.