B-1-2- Námorná dopravaJedným z riešení pre prepravu tovaru medzi krajinami je námorná doprava. Rozumie sa tu, doprava po veltokoch, riekach, moriach, oceánoch. Je jasné, že obmedzenia pre tento typ prepravy sa trochu líšia od ostatných typov prepravy. Má svoje výhody a nevýhody. Jej hlavnou výhodou je, že nie je nákladná,ale ako si vieme predstaviť, nie je velmi rýchla, oproti ostatným spôsobom prepravy, ako napr. letecká doprava alebo aj pozemná.

1-2-1- Dopravná zmluva

Námorná zmluva je riadená na základe nájomnej zmluvy alebo prepravnej zmluvy. Nájomná námorná zmluva je dohoda, kde majitel lode dáva nájomcovi lode alebo odosielatelovi nákladu k dispozícii svoju alebo svoje plavidlá pre prevoz tovaru. Preprava tovaru, čo sa jej týka, námornou cestou je riadená prepravnou námornou zmluvou, kde je uvedené, že dopravca prevezie tovar z prístavu odchodu do prístavu určenia.

1-2-2- Multimodálna preprava

Na rozdiel od pozemnej dopravy, námorna alebo riečna doprava sa zaraďuje vo všeobecnosti do multimodálneho typu prepravy. Treba poznamenať, že v Európe je asi 10 000 km splavných tokov prístupných velkokapacitným prepravám. Pod multimodálnym rozumieme kombináciu viacerých typov dopravy. Existuje viacero typov dopravy, ktoré sa nachádzajú na mori alebo na veltokoch. Môže ísť o nákladné člny, kontajnerové lode, nákladné lode alebo cargo lode.

1-2-3- Obmedzenia námornej dopravy

Použitie námornej dopravy si vyžaduje mať špecifické znalosti tak ako interne, tak i s s poskytovatelskými službami. Je nevyhnutné ovládať všetky aspekty nakládky v prístavoch (konzultovať Liner Terms). Poplatky a clo sú rozdielné v každom prístave.

Tak ako iné typy dopravy,námorná doprava vlastní svoje dokumenty pre špecifickú prepravu a s tým súvisiace poplatky. Aj ked riziká pri námornej doprave nie sú početné, vyžaduje sa námorné poistenie, tomu špecifické

1-2-4- Legislácia

Námorná doprava je riadená Bruselským dohovorom alebo Hamburskými predpismi,alebo v prípade sporu, Rímskym dohovorom, ktorý môže byť použitý s článkom 4-4.