B-1-3- Multimodálna, intermodálna a kombinovaná dopravaSo skúsenosťami v obore medzinárodného obchodu rýchlo zistíme, že prepravná logistika v doprave nie je jednoduchá. Dostať sa z bodu A do bodu B len s jedným typom prepravy nie je väčšinou dostačujúce.

Dostať sa totiž do prístavu alebo na letisko si vyžaduje doplnkový typ dopravy ako je len ten hlavný. Sme tada v prípade dopravy troch etáp, pred preprava, hlavná preprava, po preprava.

1-3-1- Pomenovanie

Profesionáli majú zvyk pomenovať každý typ multimodálnej dopravy podla funkcie použitia, ktoré vykonávajú. Je teda vhodné upresniť, čo sa myslí pod pojmom multimodálna doprava. Multimodálna doprava je preprava tovaru aspoň dvoma rozdielnými typmi prepráv.

Intermodálna doprava, čo sa jej týka, je preprava tovaru,kde sa použijú aspoň dva spôsoby prepravy v rovnakej jednotke prepravy a to bez naplňania a vyberania (naloženie tovaru do kontajneru/vyloženie tovaru z kontajneru)

A nakoniec kombinovaná preprava je intermodálna preprava, ktorej hlavné prechádzajúce dráhy nachádzajúce sa v Európe sa uskutočňujú pozemnou, námornou alebo železničnou dopravou a tým pádom, konečná preprava je krátkej vzdialenosti. V tomto type prepravy, môžme hovoriť o OMD (Operátor Multimodálnej Dopravy).

1-3-2- Rôzne typy multimodálnej dopravy

Rozoznávame viacere typy multimodálnej dopravy-bimodalna, intermodalna, kombinovaná doprevádzaná preprava, doprava sea/air (more/ vzduch), doprava RO/RO (Roll On/ Roll Off) a kombinovaná preprava riečno/ námorná (preprava po rieke a následne po mori na rovnakej lodi).

1-3-3- Multimodálna doprava a Incoterms ©

Pomenovanie "multimodálna doprava" je v súčasnosti používané pre Incoterms © MOK (Medzinárodná Obchodná Komora). MOK (Medzinárodná Obchodná Komora) rozdelila Incoterms © na 2 skupiny, prvá skupina je určená pre námornú dopravu a druhá skupina je určená pre multimodálnu a ostatnú dopravu.

1-3-4- Obmedzenia spojené s multimodálnou prepravou

Obmedzenia spojené s multimodálnou prepravou sú početné. Doporučuje sa preto, aby ste sa pre tento typ prepravy obrátili na špeditéra, ktorý bude vedieť riešiť problematiku Incoterms ©, dokumentov, colnice a poistenia.