Príklad zabezpecenej operácie cez dokumentárny akreditív (strana 2/2)Platba a finančné vyrovnanie exportu a importu je jednou z prvých obáv exportných a importných spoločností. Obchodovať je dôležité, byť vyplatený je podstatné. Esandis vám ponúka bezplatný priestor pre export a import a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činiteľa. Našim cieľom je umožniť vám pochopiť dôležitosť fázy platenia medzinárodnej transakcie.


Tu pristúpte na začiatok zabezpečenej operácie

Príprava tovaru vývozcom

5- Odoslanie tovaru

Prepravca preberie tovar

 

 

Vývozca príjme dokumenty a prepošle ich

6-1- Dokumenty súvisiace s prevozom

6-2-Iné dokumenty: previerka/prevádzka/pôvod/poistenie (ak pokryté predajcom)

7- Dokumenty

Banka vývozcu preverí dokumenty

8- Platba

Banka vývozcu platí vývozcu

Vývozca je vyplatený

Banka vývozcu prepošle dokumenty

9- Dokumenty

Banka dovozcu príjme a preverí dokumenty
10-Platba

Banka dovozcu vyplatí banku vývozcu
Banka vývozcu je vyplatená

 
      Banka dovozcu žiada dovozcu o zaplatenie
 
 
     

11- Dokumenty
12- Platba

Dovozca

 
      Banka dovozcu je vyplatená
 

Dopravca odovzdá tovar dovozcovi

13- Dokumenty

14- Tovar

Dovozca

Obchodná operácia je ukončená, vývozca bol vyplatený a dovozca obdržal tovar, obe banky, dovozcu a vývozcu, slúžili ako sprostredkovatelia