B-6-30- Výhody týkajúce sa používania IncotermsHlavnou výhodou pri používaní Incoterms je správne určiť zodpovednosti každej osoby pri transakcii a zmluvne ustanoviť všetky v ňom obsiahnuté body:

  • Určenie bodu prevodu vlastníctva (od ktorého bodu vám tovar už nepatrí),
  • zodpovedajúca spoločnosť za výber dopravcu,
  • komu prislúchajú náklady rôznych prepráv,
  • komu prislúchajú náklady " poistenia",
  • kto sa postará o preclenie import a export,
  • kto platí balenie.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?

Každý Incoterms má aj svoje nevýhody .