150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

notre equipe d'expert et consultant export ou de consultant import Vyhladajte financovanie vašich projektov vývozu
Dopraviť : logistika dopravenia, colný úrad, poistenie prepravy, balenie, skladovanie a Incoterms
Chrániť sa : právny a legislatívny rámec
Platby : Techniky a nástroje platby, vymáhanie pohladávok a neúhrad, dphTo je konzultovať a nájsť klientov, distribúterov, dodávatelov

notre equipe d'expert et consultant export ou de consultant import Podajte bezplatne vašu prvú požiadavku
Konzultujte žiadosti.
Zaregistrujte sa! Je to bez záväzkov! a bezplatne!
(* Všetky špecifikácie sú pred zverejnením preverené a potvrdené) ILITRAD: Intermediary Language Interface to TRADe

ILITRAD, JEDINEČNÝ! a EXKLUZÍVNY nástroj komunikácie formou e-mailu.
ILITRAD, je to komunikovať v slovenskom jazyku s vašim európskym partnerom.
ILITRAD, je to otváranie nových horizontov!
Jedno kliknutie a stante sa zrazu viacjazyčným.