B-6-35- Predaj pri príchode pre Incoterms Predaj pri príchode

Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?

Incoterms, ktorý voláme " predaj pri príchode" je ten, ktorého tovar cestuje na riziko a nebezpečie predajcu, vývozcu. Incoterms, ktoré môžu byť označené ako Incoterms predaja pri príchode, sú Incoterms FAS a FCA.