B-6-31- Nevýhody týkajúce sa používania Incoterms ©Používanie Incoterms © počas transakcie má, podla nás, len málo nevýhod, ak to nie je eventuálne ich nepoddajnosť a pevnosť. Ale táto nepoddajn sa stráca ak zacneme použivat ich varianty.

Ďalšia nevýhoda:je zložité vybrať, ktorý treb.

Je pravda, že správny výber Incoterms © je dôležitý a môže mať dopad na cenu výrobku a následne na vaše riziko.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?Je tiež pravda, že Incoterms © majú niekolko nevýhod jeden v porovnaní s druhým.

Výhody Incoterms © sú , čo sa ich týka, početnejšie.