B-6-34- Liner terms a Incoterms ©Tuná liner (v preklade dopravná loď) Terms (podmienky) spracuvávajú prístavné prevozy aplikovatelné lodnými spoločnosťami obstarávajúce pravidelné linky. Umožňujú zahrnúť do lodného nájmu všetky výdavky prístavných prevozov podla 3 možností: prístavné nábrežie, pod žeriavom, na palube.

Používanie liner terms umožní znižovanie nákladov.

Lodná spoločnosť zahrňuje svoje náklady do ceny lodného nájmu , ktoré následne prejdú podla Incoterms © na nakládcu, dopravcu alebo dovozcu.

Liner terms sú späté so zmluvou prepravy.

Varianty Incoterms ako napr varianta "FOB naložené" sú spojené s liner terms.

Varianty Incoterms ako napr varianta FOB "stowed" (FOB naložené) sú spojené s liner terms

Operácie v prístave sú: vykládka cestného prostriedku prepravy, preprava zo skladu v prístave a umiestnenie nazačiatku pod žeriav. Následne tiež máme uloženie na palubu (zaslučkovanie, zachytenie,dvíhanie), vykladanie, odvoz na nábrežie.

Počet možností bude teda velmi dôležitý.

Liner terms sú velmi komplexné a sú rozdielne v každom prístave, krajine a môžu byť riadené aj na úrovni štátu. Doporučuje sa preto kontaktovať vášho špeditéra, ktorý vás bude navigovať.

Môžeme mať, napr. túto možnosť:
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?  • Z prístavného nábrežia na nábrežie : na začiatku je to loď, ktorá platí všetky poplatky údržby Pri príchode, loď platí vykládku, prekládku a umiestnenie do skladu,

  • od spod-žeriavu po spod-žeriav: pri odchode, nakládca platí výdavky priblíženia a ostaté výdavky, loď platí výdavky ukotvenia a dvíhania až po uloženie tovaru na palubu. Pri príchode, dopravca platí poplatky odkotvenia. Dovozca hradí zvesenie, odslučkovanie a prevoz do skladu,

  • z paluby pod žeriav: pri odchode, nakládca hradí náklady priblíženia a ďalšie výdavky. Pri príchode,poplatky odkotvenia hradí dopravca, a dovozca hradí poplatky odslučkovanie, prebranie tovaru pod žeriavom a následne uloženie tovaru do skladu,

  • z paluby na palubu: nakládca hradí poplatky priblíženia a ostatné poplatky , loď zase hradí poplatky ukotvenia. Pri príchode, loď hradi poplatky odkotvenia a dovozca ostatné poplatky,

  • z pod žeriavu na nábrežie: Pri odchode, poplatky priblíženia a ostatné poplatky hradí nakládca, loď zase platí poplatky ukotvenia a prekládku. Pri príchode, loď hradí vykládku, prekládku a umiestnenie tovaru do skladu,


                     Nábrežie Pod žeriavom Paluba Pod žeriavom       Nábrežie
Liner Terms          
Z nábrežia na nábrežie          
Z pod žeriavu pod žeriav          
Z paluby pod žeriav          
Z paluby na palubu          
Z pod žeriavu na palubu