B-6-33- Incoterms © limityNapriek tomu, že Incoterms © prinášajú bezpečnosť medzinárodným obchodníkom, neriešia všetky problémy. Je trochu naivné sa skrývať pod ochranu MOK (Medzinárodná Obchodná Komora) a za rôzne zákony krajiny.

Totiž, produkty môžu byť aj špeciálne, a Incoterms © nemôžu byť použitelné vo všetkých prípadoch. Je vhodné preto predvídať varianty pri spisovaní vašich Incoterms.

Bude tiež dôležité upresniť, kde sa nachádza rizikový transfer a rizikové výdavky, aby sa vyhlo nedorozumeniam.

Musí byť taktiež určené presné miesto dodania. Ak napr. dovozca neurčí miesto dodania, bude tento výber prislúchať vývozcovi. Toto upresnenie sa urobí pri obchodnej zmluve.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?Je tiež dôležité určiť v obchodnej zmluve výber spôsobu prepravy a taktiež aj výber balenia tovaru.