B-6-2- História Incoterms © po Incoterms © 2010Môžeme sa spätne pozrieť velmi ďaleko a vidieť prvé Incotermy, ktoré sa používajú dodnes. Bolo to v roku 1812, kedy vznikol prvý výraz a ktorý tak aj zostal, FOB. V 1895 vznikol výraz CIF. V 1919 EUA (European Union Emission Trading Scheme) vytvorila svoje vlastné výrazy.

Incoterms © vytvorila MOK (Medzinárodná Obchodná Komora) v 1936. V rovnakom čase vydáva po prvý krát medzinárodné pravidlá ako vysvetlivky obchodných výrazov. Dodatky, ktoré vznikli potom, mali za následok potrebu vydania novej publikácie, ktorá je známa pod názvom Incoterms © 1953. Dalšie zmeny sa uskutočnili v 1967 a 1976.

V 1976 bola do Incoterms © včlenená letecká doprava. Dovtedy tento typ prepravy nebol v textoch požadovaný a dohodnutý.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?MOK vložila, aby nahradila predchádzajúci FOA (FOB Aeroport,za dnešné FCA), vytvorila novú verziu výrazu, aby v ňom mohla začleniť transfer rizík medzi dovozcom a vývozcom. Tento transfer nezasahuje odkedy tovar vstúpi na prostriedok prepravy, ale až pri preberaní tovaru dopravcom. Tento nový pojem je velmi dôležitý, ak chcete pochopiť nové Incoterms © .

Aby sa po pridaní leteckej prepravy vyhlo vytvoreniu ďalších nových Incoterms © , MOK sa rozhodla vytvoriť 3 nové Incoterms © použitelné pre všetky typy prepravy. Paralelne na to, rozvýjajúca sa kontajnérova preprava len poukázala viac na zmeny Incoterms © . Vznik Incoterms © 1980.

Ako všetky praktiky, aj praktiky Incoterms © si vyžadujú vývoj a zlepšovanie. V 1980 bolo 14 Incoterms © , chýbala im jednoduchosť, čo sťažovalo ich používanie.

6-2-1- Incoterms © v 1990

V 1990 vnikli nové Incoterms © , ktoré boli prispôsobené medzinárodnej preprave. Zostalo teda 13 Incoterms © , v publikácii č. 460. Teda Incoterms © FOR a FOT(free On Rail et Free On Trail) a taktiež FOA (Free On Airport) sa už nepoužívali.

EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU a DDP

6-2-2- Incoterms © v 2000

V r.2000 MOK priniesla zjednodušenie v rozdelovaní výdavkov pri nakládke a vykládke. Dnes ich je 13. MOK zlepšuje rozdelenie zodpovednosti pri preclení.

EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU a DDP

6-2-3-  Incoterms © v 2010

V 2010 počet incotermov sa znižuje na 11. Tieto Incoterms © sú aplikovatelné od 1. januára 2011. Posledné zmeny sa týkajú zrušenia Incoterms © DAF, DEQ, DES a DDU a vytvorenia 2 nových Incoterms © DAT (Delivery At Terminal-s dodaním na terminál) a Incoterms © DAP (Delivery At destination - s dodaním na miesto).

EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP et DDP.