B-6-4- Incoterms © 2010Esandis vám ponúka bezplatný priestor školenia o Incoterms © 2OOO, všetky kompetencie zodpovedného medzinárodného činitela. Našim cielom je zachytiť ich dôležitosť pri vašich medzinárodných transakciách Je 13 Incoterms © 2000 proti počtu 11 pre Incoterms © 2010. Sú celosvetovo používané , okrem USA. Totiž, USA trvá na používaní ich UCC (Uniform Commercial Code : "the american Incoterms © ")

6-4-1-  Obsah

Posledná verzia, verzia Incoterms © 2010 prechádza z počtu 13 pre Incoterms © 2000 na počet 11 pre Incoterms © 2010. Pre lepšie porozumenie pri dôležitosti výberu jedného z Incoterms © 2000, ponúkame vám pragmatickú definíciu.

Incoterms © je skratka z "INternational Comercial TERMS", a umožňuje spravovať a zazmluvniť všetky aspekty prepravy tovaru (z bodu odvozu do miesta určenia. Každý Incoterms © berie do úvahy 13 kritérii, medzi ktorými sú poistenie, balenie, hlavný prevoz, poplatky nakládky a vykládky, clo import a export. Incoterms © sú rovnaké pre všetky krajiny.

6-4-2-  Zmeny medzi Incoterms © 2000 a Incoterms © 2010

Posledná verzia, verzia Incoterms © 2010 prechádza z počtu 13 pre Incotermy 2000 na počet 11 pre Incoterms © 2010. Táto verzia je platná od 1.januára 2011. MOK vymazala v Incoterms © 2010 tieto Incoterms © DAF DES DEQ a DDU a vytvorila 2 nové, DAT a DAP. MOK vytvorila taktiež pojem Incoterms © multimodálne a Incoterms © námorné (viac info na zmenách 2000 a 2010).
6-4-3- Uplatnenie Incoterms © 2010

Ak chcete použiť Incoterms © a určiť zodpovednosť každého počas vašej transakcie import a export, stačí ak označíte jeden počas vašej transakcie v obchodnej zmluve alebo faktúre proforma. Vybrať si Incoterms ©, to je akceptovať jeho výhody a jeho nevýhody .